№13-LVІ-VІІ від 13.06.2019 року, Про встановлення туристичного збору на 2020 рік

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

№13-LVІ-VІІ

від 13.06.2019 року

 

Про встановлення туристичного збору на 2020 рік

Керуючись ст. 268 Податкового кодексу України, cт. 64 Бюджетного кодексу України Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки та фінансів

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок сплати туристичного збору на території міста Фастів (додаток 1).
 2. Встановити ставки туристичного збору відповідно до  п.3  Порядку сплати туристичного збору на території міста Фастів
 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Фастівської міської ради
 4. Рішення Фастівської міської ради від 26.06.2018 року №3-XLII-VII «Про встановлення туристичного збору», вважати таким, що втратило чинність.
 5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Фастівське ДПІ Васильківського управління ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень та на комісію з питань бюджету, економіки та фінансів

 

Міський голова                                                                       М.В. Нетяжук

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

№13-LVІ-VІІ

від 13.06.2019 року

 

Порядок сплати туристичного збору на території міста Фастів

1 Загальні положення

1.1. Порядок про туристичний збір (далі – Порядок) розроблено на підставі Податкового кодексу із змінами, внесеними   Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628,  Бюджетного кодексу України та визначає порядок справляння туристичного збору на території Фастівської міської ради. Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Фастісвької міської ради.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до сільського бюджету.

 

2 .Платники збору:

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Фастівської міської ради, на якій діє рішення сільської  ради   про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу.

 

 1. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Фастівської міської ради;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є)дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.   Членами сім’ї фізособи першого ступеня споріднення, вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у т.ч. усиновлені. Членами сім’ї фізособи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати й сестри, її баба та дід із боку матері та з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ПКУ)

 

4.Ставка збору

4.1.Встановити ставку збору  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за   кожну добу тимчасового розміщення   особи у місцях проживання (ночівлі):

у розмірі   0,5 відсотка – для внутрішнього туризму ;

у розмірі  1 відсотків – для в’їзного туризму.

 

 1. База справляння збору

5.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 6 даного Порядку.

 

 1. 6. Місця проживання (ночівлі)  та Податкові агенти

6.1.Встановити, що тимчасове розміщення на території Фастісвької міської  ради може здійснюватися з у таких місцях проживання (ночівлі )

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

6.2.Визначити, що   справляння туристичного збору на території Фастівської міської ради здійснюватися такими податковими агентами:

а)юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового кодексу, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 6.1. даного Порядку;

б)квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в)юридичними особами, які уповноважуються Фастівською міською   радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6.3. Облік осіб, визначених   пункту 3  даного  Порядку, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

6.4.Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування.

 

 1. 7. Особливості справляння збору

7.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, визначеними пунктом 4 даного Порядку, у місцях справляння збору  .

За один і той самий період перебування платника збору на території Фастівської міської ради, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

7.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Порядку.

7.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Фастівської міської ради, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому   Кодексом порядку.

 

 1. Порядок сплати збору

8.1. Податкові агенти сплачують туристичний  збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

8.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

8.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Податковий обов’язок

9.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Порядком.

9.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

9.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

9.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

9.5. Платнии туристичного  збору та податкові агенти несуть  відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору відповідно до вомог чинного закону  України

 

 1. Контроль

10.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Фастівська ДПІ Васильківського управління    ГУ ДФС у Київській області  .

 

 

 

Секретар міської ради                                                       С.А. Ясінський

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 25.03.2019 року в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Фастівської міської ради опублікується проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради проекту рішення Фастівської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території міста Фастів».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 08500, м.Фастів пл.Соборна,1, каб.504, каб.111,

тел.6-35-60, 6-02-14

 

25.03.2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Фастівської міської ради

«Про встановлення туристичного збору на 2020 рік»

1.Визначення проблеми

Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, є податки та збори, які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території  Фастівської міської  ради, відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами.

Відповідно до статті 10 ПКУ місцеві ради обов’язково встановлюють розмір ставки туристичного збору.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Одним із місцевих зборів є туристичний збір. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 01 липня року, що передує бюджеттному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Тобто для встановлення місцевого туристичного збору, з урахуванням змін ст.268 Податкового Кодексу, з 2019 року  необхідно проведення регуляторної процедури.

 

Групи (підгрупи)ТакНі
ГромадяниV
ДержаваV
Суб’єкти господарювання,V
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

I.                  Цілі державного регулювання

Метою регуляторного акта є встановлення ставки збору в м.Фастів на 2020 рік відповідно до вимог Кодексу. Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдань, визначеного  в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є встановлення ставки збору в м.Фастів. на 2020 рік відповідно до вимог Кодексу.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

ВідсутніВідсутні
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Ухвалення нормативного акта органу місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідно до вимог Кодексу та рекомендацій

 

Витрати часу, для фіскальних органів на адміністрування збору.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

ВідсутніВідсутні.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Надходження до бюджету міста від сплати туристичного збору, можливо спрямувати на вирішення потреб міста Фастів. Однак не в повній мірі забезпечуються потреби фінансування.Не справляє вплив на громадян міста, оскільки вони не є платниками збору

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць1
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків100

 

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.Відсутні.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу УкраїниВитрати часу для  платників податку на оформлення документів для адміністрування податку

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  туристичний збір як такий, що є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста одного суб’єкта господарської діяльності, котрий займається готельним бізнесом.

 

Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.

Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території міста Фастів, не будуть сплачувати туристичний збір.

Дана альтернатива суперечить вимогам ПКУ
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.Витрати часу матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування зборуЦей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

 

РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

У зазначеної альтернативи відсутні переваги, оскільки регулювання не діє, законодавчі вимоги не виконуютьсяРизики відсутні
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Найбільш прийнятна альтернатива, оскільки забезпечується найвищий рівень надходжень до бюджету міста..Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Фастівської міської ради, аналітичних показників Фастівська ДПІ Васильківського управління    ГУ ДФС у Київській області, основним механізмом яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок туристичного збору.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

– Розробка проекту рішення Фастівської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території міста Фастів» та АРВ до нього.

– Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень.

– Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

– Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

– Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

– Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Упровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами, скільки збір не є новим.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

– Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акту (кількість платників туристичного збору), (осіб);

– Загальні надходження до бюджету міста коштів від сплати туристичного збору, (тис.грн.);

– Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.;

– Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 04.02.2019 р. по 28.02.2019 р.
Порядковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1Робочі зустрічі1Отримання інформації та пропозицій
2Круглі столи2Отримання інформації
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 1  (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

*так, як об’єктивно визначити кількість малого підприємництва на яких проблема справляє вплив не маємо можливості, беремо для розрахунку загальну кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється регулювання.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 000
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування000
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)000
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 000
5Інші процедури (уточнити) (сплата податку)8371,008371,0041855,00
6Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
8371,008371,004185,00
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць111
8Сумарно, гривень8371,008371.0041855,00
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години: норма робочого часу на 2019 рік становить при 40- годинному робочому тижні – 1993,0 годин. Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173,0 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн.       ( ст.8 Закону України від 23.11.2018 року №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік)

9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
1г*25,13=25,13грн.25,13125,65
10Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
2г*25,13=50,26 грн.50,26251,30
11Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
000
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
000
13Інші процедури (уточнити)000
14Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

75,3975,39376,95
15Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць111
16Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
75,3975,39376,95

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати  ставки місцевих податків (зборів),не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання8371,0041855,00
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування75,39376,95
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання8446,3942231,95
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва00
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання8446,3942231,95

 

Начальник фінансового управління                                                                 Л.В. Цедзінська

 

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення Фастівської міської ради

«Про встановлення туристичного збору на 2020 рік»

 

Виконавець заходів з відстеження результативності: Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Цілі прийняття акта

 • встановлення обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору по м.Фастів
 • забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету.
 • забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів

Строк виконання заходів з відстеження: 4 дні (11.03.19–15.03.19 рр.)

Тип відстеження: базове.

Заходи які були виконані з відстеження результативності вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності  встановлення місцевих податків та зборів  рішенням органу місцевого самоврядування

Методи одержання результатів відстеження результативності: Статистичний метод

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від фінансового управління виконавчого комітету та Фастівська ДПІ Васильківського управління ГУ ДФС у Київській області, а саме – дохід в місцевий бюджет від сплати туристичного збору та кількість платників туристичного збору.

 

Кількісні показники результативності

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

Показники результативності2017 р.2018 р.
1Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акту (кількість платників туристичного збору), (осіб)21
2Загальні надходження до бюджету міста коштів від сплати туристичного збору (тис.грн.):5703,008371,00
3Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.22
4Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, %100100

 

** Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації.

Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання (платників податків) та громадян міста з основних положень акта очікується на рівні 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету – fastiv-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика» та у місцевій газеті  «Перемога».

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними фіскальними органами.

Висновки та рекомендації: Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати туристичного збору на території міста Фастів. Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник фінансового управління                                                                Л.В. Цедзінська

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ