Про надання  одноразової матеріальної допомоги  громадянам  м. Фастова  

Фастівська міська рада

Київської області

Виконавчий комітет

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 09.08.2019                                                                                             №  270од

м. Фастів

 

 Про надання  одноразової матеріальної допомоги

 громадянам  м. Фастова  

 

Розглянувши звернення громадян міста Червінського С.В.,      Густіліної В.М., Козичук Т.В., Бондаренко Л.М., Дзуєнко Г.Д.,           Рябченка В.П., Шевчик І.М.. Миронова М.П., Денисюка М.В.,     Андрієвської О.В., Єрмолаєвої В.М., Невечері Н.В., Валькової Н.К., Гаврилюк Л.Л., Штанько Л.І., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції  робочої групи з надання одноразової  матеріальної    допомоги  (протокол    № 9 від  08.08.2019 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №15-ХХХV-VІІ від 23.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням №8-VІ-VІІ від 24.12.2015 року «Про міську комплексну Програму «Турбота» на 2016-2020 роки»,   п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1.Надати матеріальну допомогу вищеназваним  громадянам в розмірі:

 

 1. Червінському Сергію Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень);
 2. Густіліній Валентині Михайлівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 3. Козичук Тетяні Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 4. Бондаренко Любові Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 5. Дзуєнко Ганні Денисівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 6. Рябченко Василю Павловичу, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 7. Шевчик Ірині Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч  гривень);
 8. Миронову Миколі Павловичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 9. Денисюку Миколі Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень);
 10. Андрієвській Оксані Василівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 11. Єрмолаєвій Валентині Михайлівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 12. Невечері Наталії Василівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 13. Вальковій Надії Костянтинівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 14. Гаврилюк Людмилі Леонідівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 15. Штанько Людмилі Іванівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);

 

Всього: 36500,00 грн.  (тридцять шість  тисяч п’ятсот  гривень)

 

 1. В. о. начальника фінансово – господарського відділу, головного бухгалтера Калакутській В.Є. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів міського бюджету.

 

Міський голова                                                                      М.В. Нетяжук       

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ