Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Фастова

 

Фастівська міська рада

Київської області

Виконавчий комітет

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 11.05.2019                                                                                             № 143од

м. Фастів

 

 

 Про надання  одноразової матеріальної допомоги

 громадянам  м. Фастова  

 

Розглянувши звернення громадян міста Білявського І.С., Панасюк Л.О., Корецької Л.О., Наквасіної О.Й., Буневича М.П., Мангер О.Ю., Бевза Г.О., Коротенка О.Д., Литвиненко В.П., Мельник А.М., Кирилової Г.В.,    Войтенко С.І., Титаренко Г.Г., Сахно А.В., Бакумова В.В., Круглової Г.В., Забродної С.А., Крука М.М., Комісарова О.В., Лаговського Л.І., Петровського Є.Ф., Циганенко О.А., Косовенко С.С., Наливайко Н.Л., враховуючи важкий матеріальний стан громадян,  пропозиції  робочої групи з надання одноразової  матеріальної    допомоги  (протокол № 6 від  10.05.2019 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №15-ХХХV-VІІ від 23.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням №8-VІ-VІІ від 24.12.2015 року «Про міську комплексну Програму «Турбота» на 2016-2020 роки»,   п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.Надати матеріальну допомогу вищеназваним  громадянам в розмірі:

 1. Білявському Ігорю Станіславовичу, що проживає за адресою: *** –  1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 2. Панасюк Ларисі Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 750,00 грн. (сімсот п’ятдесят гривень);
 3. Корецькій Лілії Олегівні, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 4. Наквасіній Ользі Йосипівні, що проживає за адресою: *** – 750,00 грн. (сімсот п’ятдесят гривень);
 5. Буневичу Миколі Полікарповичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 6. Мангер Оксані Юріївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 7. Бевзу Григорію Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 8. Коротенку Олексію Демидовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 9. Литвиненко Валентині Петрівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 10. Мельник Аллі Миколаївні, що проживає за адресою: ***– 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 11. Кириловій Галині Василівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 12. Войтенко Світлані Іванівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 13. Титаренко Галині Григорівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 14. Сахно Артуру Валентиновичу, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 15. Бакумову Власу Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 16. Кругловій Ганні Василівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 17. Забродній Світлані Анатоліївні, що проживає за адресою: ***– 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 18. Круку Миколі Івановичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 19. Коміссарову Олегу Васильовичу, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 20. Лаговському Леоніду Івановичу, що проживає за адресою: *** – 750,00 грн. (сімсот п’ятдесят гривень);
 21. Петровському Євгенію Феліксовичу, що проживає за адресою: *** – 500,00 грн. (п’ятсот гривень);
 22. Циганенко Олені Андріївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 23. Косовенку Сергію Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 24. Наливайко Надії Львівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);

Всього:   46750,00 грн. (сорок шість тисяч сімсот п’ятдесят гривень )

 1. В.о. начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера Посудієвській Л.М. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів міського бюджету. 

 

Міський голова                                                                       М.В. Нетяжук

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ