Про підготовку проекту міського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київська область

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                   Від    29.10.2019  року                                                                 № 356 од

м. Фастів

 

 

 

Про підготовку проекту міського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу міського бюджету  на 2021 – 2022 роки

 

 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019р. № 130,  листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету міста на 2020 рік прогнозу на 2021-2022 роки, формування реально збалансованого проекту бюджету  і своєчасного його затвердження,  підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу за формування проекту міського бюджету на 2020 рік прогнозу на 2021-2022 роки, керуючись  пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”:

 1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту міського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки у складі згідно з додатком 1 до даного розпорядження та затвердити план заходів з підготовки проекту бюджету міста Фастова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки (додаток 2).
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради (Цедзінська Л.В.):

2.1. Забезпечити організацію роботи з формування проекту бюджету міста на 2020 рік,  прогнозу на 2021-2022 роки та координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2020-2022 роки.

2.2. Довести до відома депутатів Фастівської міської ради, а також громадськості інформацію про формування проекту міського бюджету  на 2020 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди з метою внесення пропозицій щодо вирішення нагальних потреб міста.

2.3. Вносити пропозиції щодо врегулювання проблемних питань (у разі необхідності) Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; активно співпрацювати з Асоціацією міст України щодо упередження проблемних питань.

2.4. Забезпечити подання на розгляд робочою групою (відповідно до графіку засідань та переліку питань) матеріалів щодо підготовки проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки.

2.5. Провести аналіз попередніх розрахункових показників за кожним кодом бюджетної класифікації доходів та кодами економічної та програмної класифікації видатків та кредитування.

2.6. Забезпечити доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом згідно з типовими формами.

2.7. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту міського бюджету на 2020 рік, дотримуючись принципів на яких ґрунтується бюджетна система, а саме обґрунтованості, збалансованості, ефективності, результативності та цільового призначення та підготувати пропозиції щодо їх включення до проекту міського бюджету.

2.8. Врахувати перелік проектів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Фастів, які будуть реалізовуватись у 2020 році за рахунок коштів міського бюджету.

2.9. Подати проект рішення про міський бюджет на 2020 рік разом з прогнозом на наступні за плановим два бюджетні періоди на схвалення виконавчим комітетом Фастівської міської ради та на розгляд і затвердження Фастівською міською радою (частина четверта статті 21 та частина друга статті 77 Бюджетного кодексу України).

 1. Для формування проекту дохідної частини міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки, забезпечити подання виконавчими органами Фастівської міської ради та органами, що контролюють справляння надходжень до міського бюджету розрахунків надходжень за кожним кодом бюджетної класифікації доходів, що зараховуються до міського бюджету, з детальним обґрунтуванням та аналізом обсягів надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України повинні містити інформацію щодо бюджетних показників за попередній, поточний (очікуваний 2019 рік), плановий бюджетний період 2020 року та наступні два бюджетні періоди, в установлені терміни фінансовим управління виконавчого комітету Фастівської міської ради.
 2. При плануванні дохідної частини проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки доцільно керуватися листом Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», нормами чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

 

 1. При розрахунку показників видатків та кредитування до проекту міського бюджету на 2020 рік головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються у 2019 році з міського бюджету, необхідно враховувати особливості складання проектів місцевих бюджетів, підвищення розмірів державних соціальних стандартів та забезпечити подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради в установлені ним терміни:

5.1. Попередніх обґрунтованих розрахунків потреби обсягів видатків та кредитування у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та кодами економічної класифікації видатків (або за напрямками, визначеними планом використання бюджетних коштів) з поясненням по кожному коду (напрямку), а по спеціальному фонду – ще й у розрізі видів надходжень.

5.2.  Копії угод стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами відповідно до статей 93, 101 та 104 Бюджетного кодексу України.

5.3. Затверджених в установленому порядку лімітів споживання енергоносіїв.

5.4. Затверджених міських цільових (комплексних) програм та змін до існуючих цільових (комплексних) програм та у разі їх перегляду (або розроблення нових) врахувати результативні показники їх виконання у попередні роки та реальні можливості міського бюджету.

5.5  Розрахунків потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою міста (в розрізі підприємств – виконавців та видів робіт), капітальному ремонту (проекти титульних списків благоустрою  та капітальному ремонту житла).

5.6. Пропозицій щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг та розрахунків потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою міста (проекти титульних списків по благоустрою – видатки розвитку).

5.7. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради (Кабанець О.О.) інформацію щодо прогнозного контингенту отримувачів  допомог сім’ям з дітьми та уточнену потребу в обсягах субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування державних програм соціального захисту населення.

 1. Структурним підрозділам Фастівської міської ради – головним розпорядникам бюджетних коштів подати до фінансового управління, Фастівської міської ради у визначені ним терміни бюджетні запити за доведеними формами та з урахуванням вимог Інструкції з їх підготовки, до яких додати розрахунки, аргументовані пояснення та аналіз обсягів видатків з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них.

6.1. Під час підготовчої роботи зі складання бюджетних запитів на   2020 рік:

6.1.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

6.1.2. Здійснити моніторинг діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету та продовжити роботу щодо її оптимізації та упорядкування, при цьому врахувати вимоги частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України.

6.1.3. Здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів.

6.1.4. Організувати роботу з розроблення заходів оптимізації видатків, у тому числі шляхом зменшення непершочергових видатків, виконання яких з міського бюджету не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації.

6.1.5. Опрацьовувати запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховувати їх у разі доцільності та можливості реалізації за рахунок коштів міського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень міського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

6.1.6. Забезпечити обов’язкове включення обсягів коштів, необхідних на реалізацію проектів – переможців громадського (парципаторного) бюджету.

6.1.7. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання міських цільових (комплексних) програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності.

6.1.8. Забезпечити виконання програми енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Фастів, максимальної економії головними розпорядниками бюджетних коштів витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

6.1.9. Забезпечити виконання вимог частини 4 статті 35 та пункту 30 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

 

 1. У разі внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України забезпечити перегляд та приведення виконавчими органами Фастівської міської ради та іншими органами виконавчої влади, які приймають участь у складанні проекту міського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки, розрахунків відповідно до чинного законодавства.
 2. Установити, що у разі внесення змін до структури виконавчих органів Фастівської міської ради, територіальних органів виконавчої влади відповідальними виконавцями заходів щодо формування дохідної та видаткової частини проекту міського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки є їх правонаступники.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Зикову О.Б.

Міський голова                                                                                М.В.Нетяжук

 

Додаток 1

до розпорядження №_356 од

                                                                                                           від __29.10.2019______

 ПІБПосада
1Нетяжук М.ВМіський голова
2Зикова О.Б.Перший заступник міського голови
3Ясінський С.А.Секретар міської ради
4Давиденко О.П.Заступник міського голови з гуманітарних питань
5Тхоржевська Л.О.Керуючий справами міськвиконкому
6Рудяк Т.Я.Заступник міського голови з капітального будівництва
7 Мєх Н.А.Начальник відділу капітального будівництва виконавчого комітету Фастівської міської ради
8Міхєєва О.О.Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради
9Цедзінська Л.В.Начальник фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради
10Лазоренко М.А. Заступник  начальника – начальник бюджетного відділу фінуправління
11 Скурська К.І.Заступник начальника – начальник відділу доходів фінуправління
12Рябоконь А.С.Начальник управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Керуючий справами                                                          Л.О. Тхоржевська

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ