Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівський комбінат комунальних підприємств»

                                                                                                ПРОЄКТ

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівський комбінат комунальних підприємств»

Розглянувши пояснювальну записку до проекту рішення начальника юридичного управління Фастівської міської ради та її виконавчого комітету  від 13.05.2020 року,  подання Головного управління ДПС у Київській області  за вх.№1355/06-23 від 28.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств», лист в.о.директора  КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств» Вздульського І.Б. від12.05.2020 року № 08/79, зважаючи що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств»,  керуючись ст. 91-96 Податкового кодексу України, ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

міська рада

 вирішила:

  1. Відмовити у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств».
  2. Прийняте рішення направити Головному управлінню ДПС у Київській області.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,економіки та фінансів.

Міський голова                                                                               М.В. Нетяжук

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу

Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівський комбінат комунальних підприємств»

 

         Розглянувши подання Головного управління  ДПС у Київській області за  вх.№1355/06-23 від 28.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств», а також дослідивши та проаналізувавши причини виникнення податкового боргу юридичне управління вважає, що відсутні підстави для прийняття рішення відповідно до ст. 96 ПК України враховуючи наступні обставини.

В поданні Головного управління  ДПС у Київській області за вх.№1355/06-23 від 28.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств», сума податкового боргу становить 4 234 102,30  грн.

Відповідно до листа в.о.директора КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств» Вздульського І.Б.  № від 12.05.2020 року № 08/79 за період з серпня 2017 року  по липень 2018 року включно  КП «Фастівський ККП» не мав заборгованості по ЄСВ, оскільки, в 2017 році Фастівською міською радою  підприємству було виділено кошти в сумі 1000000,72 грн. на погашення заборгованості по ЄСВ, яка обліковувалася за КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств».

Дані кошти в повному обсязі були направлені на сплату боргу по єдиному соціальному внеску і станом на 01 серпня 2017 року заборгованість була погашена.

З 01 серпня 2017 року по 13 червня 2018 року  за даними щомісячними усними звірками з податковою  по нашому підприємству заборгованість не значилася,  а обліковувалися авансові платежі станом на кожне перше число кожного місяця за цей період.

Проте, з незрозумілих причин вимогою № Ю-4705-17 від 13 червня 2018 року  підприємству безпідставно було  виставлено по сплаті єдиного соціального внеску до сплати штрафні санкції  в сумі 593852,88 грн.  та пеню  в сумі 1261779,36 грн. по сплаті єдиного соціального внеску в загальній сумі 1855632,24 грн.

На даний час, починаючи з  червня 2018 року підприємство здійснює поточні платежі по ЄСВ в повному обсязі та  проводить оплату до ФМР ДВС Центрального міжрайонного управління МЮ щомісячно в розмірі 10000,00 грн.

Також, двічі були направлені до податкової листи щодо надання нам актів звірки щодо нарахування та сплати єдиного внеску за період з 01 січня 2017р по теперішній час для вияснення причини нарахованих штрафів та пені за цей період.

Стосовно заборгованість з податку на доходи фізичних осіб ( ПДФО),яка складає 199403,51 грн ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 11.11.2015р № 810/3205/15 було прийнято рішення щодо розстрочення  податкового боргу .

Заборгованість з податку на додану вартість у розмірі 877 873,46 грн.,Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 11.11.2015р № 810/3205/15 прийнято рішення щодо розстрочення  податкового боргу .

Заборгованість збору за розміщення відходів у спеціально відведених місцях у розмірі 1 086 441,50 грн. , Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 11.11.2015р № 810/3205/15 прийнято рішення щодо розстрочення  податкового боргу , а також заборгованість  в сумі 305871,34 грн. за 2018- 2019 рік.

Крім того, податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств».

Так, згідно з пунктом 95.1 цієї статті Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Контролюючий орган звертається в порядку пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

За правилами пункту 95.7 статті 95 Податкового кодексу України продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Відповідно до пункту 96.1 статті 96 Податкового кодексу України у разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради.

Відповідно до пункту 96.3 статті 96 Податкового кодексу України відповідь щодо прийняття одного із зазначених у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті рішень надсилається контролюючому органу протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог контролюючий орган зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу чи органу місцевого самоврядування, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

Положеннями Податкового кодексу України встановлено загальний порядок погашення заборгованості платників податків (у тому числі, і комунальних підприємств) перед бюджетом та визначено перелік заходів, які повинен здійснити контролюючий орган у певній послідовності для примусового стягнення податкового боргу, а саме: стягнення коштів, які перебувають у власності боржника, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна боржника, яке перебуває у податковій заставі.

Регламентований статтею 96 Податкового кодексу України особливий порядок погашення податкового боргу комунальних підприємств не змінює послідовності реалізації стадій стягнення податкового боргу, визначених статтею 95 Податкового кодексу України.

Норми статті 96 Податкового кодексу України стосуються залучення коштів (майна) органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, та застосовуються лише тоді, коли процедура стягнення боргу за рахунок коштів, які знаходяться у власності самого платника, передбачена статтею 95 Податкового кодексу України, не призвела до погашення податкового боргу.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств» відсутні підстави щодо задоволення подання  Головного управління ДПС у Київській області .

 

13.05.2020р.                              Начальник юридичного управління
А.В. Мельниченко

 

    БІЛЬШЕ НОВИН

    ДИВИТИСЬ