Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівтепломережа»

                                                                                                        ПРОЄКТ

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівтепломережа»

Розглянувши пояснювальну записку до проекту рішення начальника юридичного управління Фастівської міської ради та її виконавчого комітету  від 13.05.2020 року,  подання Головного управління ДПС у Київській області  за вх.№1356/06-23 від 28.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівтепломережа», лист в.о.директора  КП «Фастівтепломережа» Єзана А.М. № від 29.04.2020 року № 10-07/173, враховуючи, значні розбіжності в розмірі податкового боргу з ПДВ КП ФМР «Фастівтепломережа» між даними підприємства та податкового органу, недотримання податковим органом вимог  п. 87.1 ст. 87 ПК України, наявність підстав у Головного управління ДПС у Київській області  для списання податкового боргу за період з 2008 року до 2016 року, зважаючи що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП ФМР«Фастівтепломережа», беручи до уваги висновок Київської обласної Торгівельно-промислової палати від 11.01.2020 року, керуючись ст. 91-96 Податкового кодексу України, ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

міська рада

 вирішила:

 

  1. Відмовити у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівтепломережа».
  2. Прийняте рішення направити Головному управлінню ДПС у Київській області.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,економіки та фінансів.

 

Міський голова                                                                               М.В. Нетяжук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення про відмову у задоволенні вимоги Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівтепломережа»       

Розглянувши подання Головного управління  ДПС у Київській області за вх.№1356/06-23 від 28.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП«Фастівтепломережа», а також дослідивши та проаналізувавши причини виникнення податкового боргу юридичне управління вважає, що відсутні підстави для прийняття рішення відповідно до ст. 96 ПК України враховуючи наступні обставини.

В поданні Головного управління  ДПС у Київській області за вх.№1356/06-23 від 28.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП«Фастівтепломережа», вказана сума податкового боргу становить 10 458 031,84грн, однак, зазначена сума не відповідає дійсності, оскільки  за даними бухгалтерського обліку КП «Фастівтепломережа» податковий борг з ПДВ станом на даний час становить 3 116 403,60 грн.

Відповідно до листа в.о.директора  КП «Фастівтепломережа» Єзана А.М. № від 29.04.2020 року № 10-07/173 КП «Фастівтепломережа» за період з 01.07.2015 по 30.06.2019 в повному обсязі сплатило свої поточні податкові зобов’язання за податковими деклараціями з податку на додану вартість, зокрема:

з 01.07.2015 по 31.12.2015 нараховано податкові зобов’язання з ПДВ –  1 943 180 грн., а сплачено – 2 598 139,46 грн.

з 01.01.2016 по 31.12.2016 нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 1365348,97 грн., а сплачено – 1 718 345,16 грн.

з 01.01.2017 по 30.06.2019 нараховано податкові зобов’язання з ПДВ – 4274278,15 грн., а сплачено – 4 503 800,00 грн.

Оскільки згідно  п. 87.1 ст. 87 ПК України кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ не можуть бути спрямовані на погашення податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року, тому комунальне підприємство зверталось до ГУ ДПС у Київській області з вимогою провести коригування в інтегрованій картці обліку податку на додану вартість КП «Фастівтепломережа» шляхом зарахування грошових коштів сплачених підприємством на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ за період з 01.07.2015 по 30.06.2019 в рахунок сплати податкових декларацій з липня 2015 року по червень 2019 року.

Щодо погашення податкового боргу, який виник до 01.07.2015, у зв’язку з невідшкодуванням державою різниці в тарифах, необхідно зазначити наступне.

Податковий борг, який виник до 01.07.2015, також частково погашався КП «Фастівтепломережа».

Заборгованість КП «Фастівтепломережа» по сплаті ПДВ до бюджету виникла з об’єктивних причин, незалежних від підприємства.

У зв’язку з  несвоєчасним розрахунком всіх груп споживачів за спожиті послуги теплопостачання та невідповідністю тарифів на послуги з теплопостачання економічно обґрунтованим витратам підприємства на їх виробництво, в тому числі у зв’язку з втратою КП «Фастівтепломережа» податкового кредиту на суму 3072 553, 25 грн., підприємство знаходиться в скрутному економічному становищі.

Наведене вище призвело до нарахування значної суми штрафів, пені по ПДВ.

Не відшкодування державою КП «Фастівтепломережа» заборгованості з різниці в тарифах в сумі 13 059 845, 00 грн. для погашення в тому числі заборгованості перед державним бюджетом, призвело до скрутного економічного становища підприємства та неможливості погасити в повному обсязі податковий борг.

Підприємство постійно співпрацює і вживає заходів щодо вирішення врегулювання питання розбіжності з ГУ ДПС у Київській області шляхом листування та врегулювання спору в законодавчому руслі щодо списання податкового боргу з ПДВ, який виник за період з 30.01.2008 року по 31.12.2016 рік. Проте, ГУ ДПС у Київській області не приймає до уваги доведені факти та відмовляється списати заборгованість, аргументуючи тим, що борг виник після 2017 р. та не враховує наданий висновок Київської обласної Торгово-промислової палати від 11 січня 2020 року щодо унеможливлення виконання зобов’язань зі сплати ПДВ в порядку та терміни, передбачені чинним законодавством, спричинені обставинами, незалежними від платника податку. У висновку вказано, що фактично підприємство було позбавлено можливості виконати свій обов’язок платника ПДВ у порядку і терміни, передбачені законодавством, в тому числі своєчасної реєстрації податкових накладних та сплати ПДВ за податковими деклараціями з 30.01.2008 р. по 2016 рік, що є об’єктивним, обґрунтованим і документально підтвердженим та характеризується ознаками: непередбачуваності, тривалості, невідворотності і відсутності вини КП «Фастівтепомережа», тому можуть бути віднесені до обставин непереборної сили.

Крім того, податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП «Фастівтепломережа»

Так, згідно з пунктом 95.1 цієї статті Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Контролюючий орган звертається в порядку пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

За правилами пункту 95.7 статті 95 Податкового кодексу України продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Відповідно до пункту 96.1 статті 96 Податкового кодексу України у разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради.

Відповідно до пункту 96.3 статті 96 Податкового кодексу України відповідь щодо прийняття одного із зазначених у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті рішень надсилається контролюючому органу протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог контролюючий орган зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу чи органу місцевого самоврядування, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

Положеннями Податкового кодексу України встановлено загальний порядок погашення заборгованості платників податків (у тому числі, і комунальних підприємств) перед бюджетом та визначено перелік заходів, які повинен здійснити контролюючий орган у певній послідовності для примусового стягнення податкового боргу, а саме: стягнення коштів, які перебувають у власності боржника, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна боржника, яке перебуває у податковій заставі.

Регламентований статтею 96 Податкового кодексу України особливий порядок погашення податкового боргу комунальних підприємств не змінює послідовності реалізації стадій стягнення податкового боргу, визначених статтею 95 Податкового кодексу України.

Норми статті 96 Податкового кодексу України стосуються залучення коштів (майна) органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, та застосовуються лише тоді, коли процедура стягнення боргу за рахунок коштів, які знаходяться у власності самого платника, передбачена статтею 95 Податкового кодексу України, не призвела до погашення податкового боргу.

Враховуючи вищевикладене та значні розбіжності в розмірі податкового боргу з ПДВ КП «Фастівтепломережа» між даними підприємства та податкового органу, недотримання податковим органом вимог  ПК України, наявність підстав у Головного управління ДПС у Київській області  для списання податкового боргу за період з 2008 року до 2016 року, зважаючи що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП «Фастівтепломережа» відсутні підстави щодо задоволення подання  Головного управління ДПС у Київській області .

 

13.05.2020 року               Начальник юридичного управління
А.В. Мельниченко

 

 

 

    БІЛЬШЕ НОВИН

    ДИВИТИСЬ