Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»

                                                                                                        ПРОЄКТ

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»

Розглянувши пояснювальну записку до проекту рішення начальника юридичного управління Фастівської міської ради та її виконавчого комітету  від 20.05. 2020 року,  подання Головного управління ДПС у Київській області  за вх.№1113/06-23 від 03.04.2020 року щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівводоканал», пояснення в.о.директора  КП ФМР «Фастівводоканал» Пархоменка В.О. № від 15.04.2020 року №357, враховуючи, що податковий борг  виник  з об’єктивних причин, незалежних від підприємства, а саме: невідшкодування державою  різниці в тарифах за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню або організаціям та установам, зважаючи що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП ФМР«Фастівводоканал»,  керуючись ст. 91-96 Податкового кодексу України, ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

міська рада

 вирішила:

  1. Відмовити у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівводоканал».
  2. Прийняте рішення направити Головному управлінню ДПС у Київській області.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,економіки та фінансів.

Міський голова                                                                               М.В. Нетяжук

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення про відмову у задоволенні вимог Головного управління ДПС у Київській області щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»

          Розглянувши подання Головного управління  ДПС у Київській області  за вх.№1113/06-23 від 03.04.2020 року  щодо погашення податкового боргу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал», а також дослідивши та проаналізувавши причини виникнення податкового боргу юридичне управління вважає, що відсутні підстави для прийняття рішення відповідно до ст. 96 ПК України враховуючи наступні обставини.

В поданні Головного управління  ДПС у Київській області за вх..№8842/9/10-36-57-07 від 26.03.2020 року щодо погашення податкового боргу КП ФМР «Фастівводокал», сума податкового боргу становить12 168 657,8 грн.

Відповідно до пояснень в.о.директора КП ФМР «Фастівводоканал» Пархоменка В.О. № від15.04.2020 року № 357 заборгованість по ПДВ виникла с 2015 р. в зв’язку з наявною невідшкодованою різницею в тарифах як минулих років так і по сьогодення .

18 травня 2017 року КМУ була прийнята постанова  №332 «Про затвердження Порядку та умов надання в 2017році субвенції з з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги за тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування».

06 червня 2017 року за результатами засідання Територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах було прийнято рішення

про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню або організаціям та установам, що фінансуються з державного та /або місцевих бюджетів з урахуванням проведених розрахунків у минулих періодах.

        Згідно з п.3 Постанови  № 332 підставою для проведення розрахунків з погашення різниці між фактичною вартістю та тарифом є договір про організацію взаєморозрахунків Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2 до Постанови № 332.

Із змісту Примірного договору про організацію взаєморозрахунків, затвердженого Постановою № 332, процедура з перерахування суми коштів виглядає наступним чином: після перерахування суми коштів Головним управлінням Державної казначейської служби у Київській області на рахунок Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації, який в свою чергу перераховує дану суму коштів на рахунок Фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради, яке в свою чергу перераховує дану суму коштів на рахунок Виконавчого комітету Фастівської міської ради, який перераховує кошти на рахунок підприємства, що надасть можливість КП ФМР «Фастівводоканал» перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти для погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість ( з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу) ( розділ Примірного договору про організацію взаєморозрахунків, затвердженого Постановою № 332 «Порядок проведення взаєморозрахунків»).

Отже, за умовами Примірного договору про організацію взаєморозрахунків, затвердженого Постановою № 332, призначення коштів є цільовим і в тому числі направлене саме на погашення заборгованості з податку на додану вартість.

Наступним етапом у процедурі отримання субвенції було укладання між Головним управлінням Державної казначейської служби у Київській області, Департаментом фінансів Київської облдержадміністрації, Фінансовим управлінням Фастівської міської ради, Фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради та КП ФМР «Фастівводоканал» договір про організацію взаєморозрахунків, а саме: договір № 15/332 від 05.12.2017р. Київською обласною ДА було видано розпорядження від 02.11.2017р. №566, де згідно додатку №1 КП ФМР  «Фастівводоканал» мали відшкодувати різницю в тарифах в сумі 7 372,6 тис. грн. з державного бюджету.

        На даний момент КП ФМР «Фастівводоканал» не отримав кошти передбачені договором № 15/332 від 05.12.2017р. та немає фінансової можливості самостійно розрахуватися з бюджетом по боргах.

Таким чином , заборгованість КП ФМР «Фастівводокал» по сплаті ПДВ до бюджету виникла з об’єктивних причин, незалежних від підприємства.

Крім того, у зв’язку з  несвоєчасним розрахунком всіх груп споживачів за спожиті послуги централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, наявність дебіторської заборгованості, відсутність обігових коштів фактично позбавило  підприємство виконати свій обов’язок зі сплати податків у порядку та терміни, передбачені законодавством, оскільки, були зумовленими обставинами незалежними від платника податку.

Крім того, податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП ФМР«Фастівводоканал».

Так, згідно з пунктом 95.1 цієї статті Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Контролюючий орган звертається в порядку пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

За правилами пункту 95.7 статті 95 Податкового кодексу України продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Відповідно до пункту 96.1 статті 96 Податкового кодексу України у разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради.

Відповідно до пункту 96.3 статті 96 Податкового кодексу України відповідь щодо прийняття одного із зазначених у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті рішень надсилається контролюючому органу протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог контролюючий орган зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу чи органу місцевого самоврядування, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

Положеннями Податкового кодексу України встановлено загальний порядок погашення заборгованості платників податків (у тому числі, і комунальних підприємств) перед бюджетом та визначено перелік заходів, які повинен здійснити контролюючий орган у певній послідовності для примусового стягнення податкового боргу, а саме: стягнення коштів, які перебувають у власності боржника, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна боржника, яке перебуває у податковій заставі.

Регламентований статтею 96 Податкового кодексу України особливий порядок погашення податкового боргу комунальних підприємств не змінює послідовності реалізації стадій стягнення податкового боргу, визначених статтею 95 Податкового кодексу України.

Норми статті 96 Податкового кодексу України стосуються залучення коштів (майна) органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, та застосовуються лише тоді, коли процедура стягнення боргу за рахунок коштів, які знаходяться у власності самого платника, передбачена статтею 95 Податкового кодексу України, не призвела до погашення податкового боргу.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи,  що податковим органом не були вчинені всі заходи передбачені нормами Податкового кодексу України для примусового стягнення податкового боргу з КП «Фастівводоканал», відсутні підстави щодо задоволення подання  Головного управління ДПС у Київській області .

 

Начальник юридичного управління                             А.В. Мельниченко

 

13.05.2020

 

 

    БІЛЬШЕ НОВИН

    ДИВИТИСЬ