Про взаємодію виконавчих органів Фастівської міської ради щодо сплати пайових внесків

 

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                             Від  24.05.2019                                                                              № 162од

 

м. Фастів

 

Про взаємодію

виконавчих органів Фастівської міської ради

щодо сплати пайових внесків

 

На виконання ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення Фастівської міської ради від 04.04.2019 року №13-LI-VII, «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Фастова», керуючись п.20 ч.4. ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Управлінню економіки та міжнародного співробітництва:

– готувати проекти Договорів, невід’ємною частиною яких є розрахунок величини пайової участі та графік сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Фастова;

– проводити реєстрацію договорів в Журналі реєстрації договорів про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Фастова,

– вести облік договорів та забезпечувати їх зберігання;

– здійснювати контроль за виконанням договорів про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Фастова.

 1. Відділу державного архітектурно – будівельного контролю щомісячно до 10 числа надавати до управління економіки та міжнародного співробітництва списки замовників будівництва, які підпадають під дію вимог закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та звернулись для реєстрації декларації про готовність об’єкту до експлуатації або були введені в експлуатацію (із зазначенням Реєстраційного номеру декларації, виду будівництва / коду об’єкта, найменування об’єкта, замовника, адреси будівництва об’єкта, кошторисної вартості будівництва).
 2. Відділу містобудування та архітектури відповідно до звернень замовників будівництва та у зв’язку з проведенням будівництва, реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових й житлових будівель і споруд надавати управлінню економіки та міжнародного співробітництва інформацію щодо таких об’єктів (дозвільні документи в сфері містобудування).
 3. Фінансовому управлінню надавати до управління економіки та міжнародного співробітництва виписки щодо сплати пайової участі відповідно до укладених договорів.
 4. Юридичному управлінню у разі ухилення замовника від укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Фастова, за поданням управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради, звертатися з позовами до суду щодо примусового укладання таких договорів, обов’язковість яких встановлено чинним законодавством та рішенням Фастівської міської ради від 04.04.2019 року №13-LI-VII, «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Фастова».
 5. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                  М.В. Нетяжук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ