Проект регуляторного акту “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.16 р. № 261 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 22.06.2020 року в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Фастівської міської ради опублікується проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.16 р. № 261 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 08500, м.Фастів пл.Соборна,1 каб.111, тел. 5-35-21

 

 

22.06.2020 року

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.16 р. № 261 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”

 

 1. Визначення проблеми

 

Діючий на теперішній час Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Перелік платних послуг та Прейскурант цін, затверджений рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 24.05.16 р. № 261,потребує перегляду для установлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги, які надаються комунальним закладом культури.

Нормативно-правовою базою при розробціцього проекту рішення є Закон України «Про культуру», наказ Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 01 грудня 2015 року № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг  закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності», Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання полягає в тому, що на сьогоднішній день постала необхідність затвердження змін до переліку платних послуг та прейскуранту цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”.

Ціни на платні послуги, які включено у проект рішення розраховані на підставі поданих адміністрацією Палацу культури, пропозицій та розрахунків, зроблених централізованою бухгалтерією управління культури, молоді та туризму.

Проектом рішення«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.16 р. № 261 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін» встановлюються економічно обґрунтовані ціни на платні послуги, які розраховані згідно з чинним законодавством України з питань ціноутворення, порядком надання та переліком платних послуг згідно нормативних документів галузі “Культура”.

Ціни, які включено у проект рішення розраховані виходячи з витрат КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, який надає послуги відповідно до виду діяльності, затверджених у Статуті.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава Так
Громадяни Так
Суб’єкти господарювання Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

 

 

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства дані питання затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем, саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

Зокрема, стаття 26 Закону України «Про культуру» визначає, що Порядок надання платних послугпослуг закладами культури, заснованими на державній та комунальнійформівласності, затверджуєтьсяцентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформуваннядержавноїполітики у сферікультури.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • приведення до економічнообґрунтованогорівняцін і тарифіввідповідно до платоспроможностінаселення,удосконаленняобслуговуваннянаселення;
 • раціональневикористаннябюджетнихкоштів;
 • підвищенняякостінаданняпослуг та збільшеннякількостіїходержувачів;
 • отримання власних надходжень, як передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку й торгівлі України від 12.2015  № 1004/1113/1556 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, до спеціальних рахунків закладів культури;
 • створення умов відкритості та прозорості порядку надання платних послуг, контроль за використанням коштів, формування ціни;
 • спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращенняматеріально-технічного стану закладів;
 • вчасна виплата заробітної плати працівникам, які її отримують за рахунок додаткових надходжень Палацу культури;
 • погашення непрофінансованих бюджетом статтей витрат;
 • додержанняпринципівдержавноїрегуляторноїполітики.

 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Під час розробки проекту рішення, було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Залишитиціни на платні послуги без змін

Відсутність обґрунтованих економічних тарифів не забезпечує стабільну діяльність КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, не покриває економічно обґрунтовані витрати закладу культури, не дає можливості спланувати роботу на перспективу.

Дана альтернатива не прийнятна через те, що відбувається процес зростання ринкових цін на матеріали, на послуги сторонніх організацій і підприємств, підвищується рівень мінімальної заробітної плати. Таким чином громада не використовує в повному обсязі можливості, надані законодавством, та не отримує додаткових коштів.

Альтернатива 2.

Повне відшкодуваннявитрат через  бюджетне фінансування

 

Передбачення у місцевомубюджетікомпенсаціївитратвнаслідокрегулювання тарифу, тобтопокриттязбитківвіднеповноговідшкодуванняекономічнообґрунтованихвитрат в тарифі без йогозміни.

Дана альтернатива не може бути реалізована, у зв’язку з недостатністюбюджетнихкоштів для фінансуванняв повномуобсязі потреб Палацу культури.

Альтернатива 3.

Внесення змін до переліку платних послуг та прейскуранту цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури” відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про культуру”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку й торгівлі України від 01.12.2015 

№ 1004/1113/1556  “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”.

У рішеннівстановленоекономічнообґрунтованітарифи на послугиКЗ ФМР “Фастівськийміський Палац культури”, відповідно до вимог чинного законодавстващонадастьзмогузакладу культуриналежним чином забезпечитинаданняпослуг у повномуобсязі.

Рішеннязабезпечуєдосягненняцілей державного регулювання та відповідає принципам державноїрегуляторноїполітики.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Оцінкавпливу на сферу інтересівдержави(органів місцевого самоврядування)

 

Альтернатива 1 Відсутні Ціна на послуги буде встановлена в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Фастівська міська рада Київської області зобов’язана буде відшкодувати КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”

різницю між такими розмірами за рахунок бюджетних коштів.

Альтернатива 2

 

Відсутні Відшкодування витрат через дотації з міського бюджету
Альтернатива 3

 

 

1. Забезпечення реалізації державної цінової політики.

2.Забезпечення державного впливу на порядок ціноутворення на платні  послуги Палацу  культури.

3.Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з надання платних послуг, ціноутворення у сфері надання платних послуг Палацом культури.

4. Надання додаткових послуг населенню, збільшення обсягу надходжень на спеціальний рахунок Палацу культури.

5. Покращення матеріально-технічної бази  Палацу  культури.

Додаткові витрати міського бюджету відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні

 

Громадяни, що працюють на цьому підприємстві можуть

позбавитись своїх робочих місць, у зв’язку з відсутністю коштів на виплату заробітних плат. Погіршиться якість обслуговування споживачів.

Альтернатива 2

 

Відсутні Відсутні
Альтернатива 3

 

 

Отримання кращого рівня обслуговування.

Забезпечення громадян, які користуються послугами закладів культури якісними

послугами за економічно обгрунтованими

цінами.

Затрати часу на вивчення даного регуляторного акту.

Матеріальні витрати на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”

 

Оцінкавпливу на сферу інтересівсуб’єктівгосподарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктівгосподарювання, щопідпадаютьпіддіюрегулювання, одиниць об’єктивновизначитинеможливо об’єктивновизначитинеможливо об’єктивновизначитинеможливо об’єктивновизначитинеможливо Х
Питома вага групи у загальнійкількості, відсотків об’єктивновизначитинеможливо об’єктивновизначитинеможливо об’єктивновизначитинеможливо об’єктивновизначитинеможливо Х

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

 

Відсутні Залишаються на рівні поточного року. Буде втрачено можливість надання платних послуг закладами культури і як наслідок – втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2

 

Відсутні Вказане може привести до необґрунтованого завищення розміру плати за послуги, що в свою чергу спричинить їх недоступність для більшості споживачів
Альтернатива 3

 

Приведення вартості послуг до економічно обґрунтованого рівня; забезпечує досягнення цілей державного регулювання; повністю відповідає потребам у вирішенні проблем Затрати часу на вивчення даного регуляторного акту.

Матеріальні витрати на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”

 

Сумарнівитрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3

 

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва об’єктивно визначити не можливо.

 

Враховуючи, що при розширенні переліку платних послуг та  встановленні запропонованих тарифів на послуги, КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури” матиме змогу покривати всі витрати по їх наданню, покращувати кваліфікаційний рівень фахівців та забезпечувати необхідний рівень матеріально-технічного забезпечення, єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми є видання зазначеного регуляторного акту.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні вищезазначеної проблеми та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей.

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству та сприяє покращенню результатів фінансово-господарської діяльності КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”.

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягненняцілейпід час вирішенняпроблеми) Бал результативності (за 4-бальною системою оцінки) Коментаріщодоприсвоєннявідповідного бала
Альтернатива 1

 

1 Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2

 

1 Виділення коштів з міського бюджету на компенсацію витрат на надання послуг  внаслідок регулювання тарифу.

Дана альтернатива не може бути реалізована в зв’язку з недостатністю бюджетних коштів та відсутністю механізму відшкодування.

Альтернатива 3

 

 

3 Ця альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання та майже повною мірою дозволяє

вирішити проблему.

Враховуючи довготривалість процедури затвердження

цін та відсутність можливості швидко змінювати їх вартість, альтернативі присвоюється бал «3»

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтуваннявідповідногомісцяальтернативиу рейтингу
Альтернатива 1

 

Відсутні Відсутні Цілі прийняття

регуляторного

акта не будуть

досягнуті.

 

 

Альтернатива 2

 

Відсутні Відсутні Недостатність бюджетних коштів та відсутність механізму відшкодування.
Альтернатива 3

 

 

Реалізація державної

політики у сфері

ціноутворення та регулювання цін. Забезпеченняякісного надання послуг

за економічно-обгрунтованими

тарифами.

Помірні додаткові витрати за рахунок зростання вартості наданих послуг.

Відсутність можливості

швидко змінювати розмір плати за послуги.

 

Найважливіші аспекти проблеми буде вирішено.

Цілі прийняття

регуляторного

акта будуть

досягнуті

майже

повною

мірою.

 

Розширення переліку платних послуг  КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”забезпечить беззбиткову діяльність закладу, що дасть можливість підприємству, зокрема, утримувати його у належному санітарно-технічному стані та розвивати матеріально-технічну базу.

Таким чином, порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо загальний позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність внесення змін до переліку платних послуг та прейскуранту цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

Не сприяє розв’язанню

визначеної проблеми

Не прийнятна, адже не вирішує проблемних питань

Х
Альтернатива 2

 

Не прийнятна, у зв’язку з недостатністью бюджетних коштів та відсутність механізму відшкодування. Х
Альтернатива 3

 

 

Єдинаможлива альтернатива:

Забезпечує досягнення

цілей державного

регулювання та майже

повною мірою відповідає

потребам у вирішенні

проблеми.

 

Головним зовнішнім чинником, який вплине на дію регуляторного акта, є зміни в чинному законодавстві України.

Неможливість швидко змінювати розмір плати за послуги у разі зростання складових

собівартості тарифу.

При внесенні змін до норм чинного законодавства або прийнятті нових, буде проведено моніторинг оцінки таких чинників та внесені відповідно зміни чи доповнення до регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що прийняття Альтернативи 3 забезпечує досягнення цілей державного регулювання та відповідає принципам державної регуляторної політики.

У ньому встановлено економічно обґрунтовані ціни на платні послуги КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, відповідно до вимог чинного законодавства що надасть змогу закладу культури належним чином забезпечити надання послуг у повному обсязі.

 

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Відповіднодо Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати платних послуг. Рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 24.05.2016 № 261 “Про затвердження Порядку визначення вартості  та наданняплатнихпослугзакладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін” затверджено порядок надання платних послуг, перелік платних послуг та прейскуранти цін.

Даним проектом рішення планується внести зміни до переліку платних послуг та прейскуранту цін на платні послуги, Калькуляцію кошторисної вартості цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”.

Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 24.05.16 № 261”з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Розробка проекту даного рішення здійснювалася за принципами:

– доцільності;

– адекватності;

– прозорості;

– ефективності;

– передбачуваності;

– збалансованості.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми: підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на засіданні виконавчого комітету міської ради.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Платні послуги дають можливість забезпечити покриття першочергових потреб КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури” та компенсувати витрати, пов’язані з їх наданням. Введення рішення про внесення змін до переліку платних послуг та прейскуранту цін на платні послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам населення і спрямовано на забезпечення соціальної захищеності місцевого населення та забезпечення належної якості послуг.

Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом публічного обговорення, то тарифи встановлюватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. На дію регуляторного акта можуть вплинути такі економічні зовнішні фактори як: підвищення тарифів на комунальні послуги, розміру мінімальної заробітної плати тощо, при яких розмір тарифів на платні послуги може бути переглянутий.

Виконання вимог даного рішення не потребує додаткових витрат виконавчого органу Фастівської міської ради.

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акта, наведені в таблиці.

 

Об’єктвпливу Витрати Вигоди
1 Держава;

виконавчий орган Фастівської міської ради

Витрат не зазнає

 

Дотримання вимог діючого законодавства стосовно процедури прийняття регуляторного акта, виконання повноважень щодо державного регулювання цін/тарифів
2 Суб’єкт господарювання(КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”) Відсутність можливості швидко змінювати розмір тарифів за надані послуги у разі зміни економічних умов Поповнення бюджетних призначень, фінансовий стан закладу буде покращуватись, гарантовано покриття всіх витрат за рахунок надання послуг. Отримані доходи будуть спрямовані на удосконалення матеріально-технічної бази закладу, підвищення рівня заробітної плати працівників закладу культури згідно з урядовими рішеннями та відповідними наказами
3 Споживачі:

населення;

суб’єктигосподарювання

Оплата за отримані послуги за економічно обґрунтованими тарифами Прозорість, забезпечення стабільного економічно обґрунтованого рівня тарифів, участь у обговоренні проекту регуляторного акта, надання пропозицій та зауважень.

 

В цілому, якщо залишити перелік платних послуг та тарифи на зазначені послуги без змін, то населення і суб’єкти господарювання змушені будуть шукати дані послуги в інших закладах за межами м.Фастів, що призведе до незручностей та додаткових витрат для отримання цих послуг.

Тест малого підприємництва не проводиться у зв’язку з тим, що об’єктивно визначити кількість суб’єктів господарювання неможливо.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, у зв’язку із можливістю внесення до нього змін або його відміни.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками:

 

Назва показника 2018 р. 2019 р. 2020р.

(І квартал)

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта:
Кількість відвідувачів культурно-масових заходів та святкових концертів Палацу культури 51 583 особи 56 063 особи 14 010 осіб
Учасників платних студій Палацу культури 518 осіб 480 осіб 457 осіб
Кількість договорів по наданню послуг для організацї та проведення концертів, вистав, тематичних вечорів, творчих зустрічей у Палаці культури 29 39 9
Кількість договорів оренди приміщень Палацу культури 14 13 14
2. Загальні надходження коштів за надані послуги:
Палац культури 1 629 432,27 грн 1 645 922,89 грн 546 741,65 грн
3. Рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акту 100 %* 100 %* 100 %*

*Рівень поінформованості громадян з основними положеннями акта – 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності цьогорегуляторного акта.

Повторне– через рік з дня набрання чинностіцього регуляторного акта.

Періодичневідстеження здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

 

 

 

Начальник управління культури,

молоді та туризму виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                                                         Н. М. Савченко

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

“Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.16 р. № 261 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”

 

Виконавець заходів з відстеження – управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

Ціліприйняття акта: 

 1. Установлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги, які надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”.
 2. Збільшення переліку платних послуг, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”.
 3. Реалізація владних повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 4. Раціональне використання бюджетних коштів.
 5. Отримання власних надходжень, як передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”,  до спеціальних рахунків закладів культури.
 6. Створення умов відкритості та прозорості порядку надання платних послуг, контроль за використанням коштів, формування ціни.
 7. Покращення матеріально-технічного стану закладів культури.
 8. Вчасна виплата заробітної плати працівникам, які її отримують за рахунок додаткових надходжень Палацу культури.
 9. Погашення непрофінансованих бюджетом статтей витрат.

 

Строк виконаннязаходів з відстеження –10 днів(05.05.20-14.05.20)

 

Тип відстеження –базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення фінансово-економічних показників згідно аналізу фактичних надходжень за попередній період з урахуванням економічних умов сьогодення.

 

Метод відстеженнярезультативності– аналіз статистичних даних.

 

Аналіз отриманих значень показників результативності:

 

Назва показника 2018 р. 2019 р. 2020р.

(І квартал)

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта:
Кількість відвідувачів культурно-масових заходів та святкових концертів Палацу культури 51 583 особи 56 063 особи 14 010 осіб
Учасників платних студій Палацу культури 518 осіб 480 осіб 457 осіб
Кількість договорів по наданню послуг для організацї та проведення концертів, вистав, тематичних вечорів, творчих зустрічей у Палаці культури 29 39 9
Кількість договорів оренди приміщень Палацу культури 14 13 14
2. Загальні надходження коштів за надані послуги:
Палац культури 1 629 432,27 грн 1 645 922,89 грн 546 741,65 грн
3. Рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акту 100 %* 100 %* 100 %*

*Рівень поінформованості громадян з основними положеннями акта – 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету.

Висновки та рекомендації: розглянувши та порівнявши показники роботи Палацу культури за 2018-2019 роки та І кварталу 2020 року, ми бачимо деяку відмінність. Показники за І квартал 2020 року не є релевантними, тому що  з 11 березня  було введено карантин та Палац культури призупинив свою роботу. Останній раз підвищення цін на платні послуги по Палацу культури відбувалися у вересні 2019 року. Але разом з тим, ми бачимо, що протягом 2019 року підвищувалась заробітна плата, тарифи на воду, тепло та електроенергію. Також спостерігається підвищення цін на товар та обладнання, який необхідно закуповувати для надання платних послуг та покращення матеріально-технічної бази Палацу культури.

Відсутність у місцевому бюджеті коштів на фінансування в повному обсязі потреб Палацу культури, не дає можливості покривати витрати на придбання вищеперелічених потреб, що тягне за собою погіршення якості послуг та зменшення рівня додаткових фінансових надходжень, і, як наслідок, погіршення матеріально-технічної бази закладів, а також спроможності погашати непрофінансовані бюджетом статті витрат.

Беручи до уваги вищесказане, бачимо, важливим питанням є збільшення переліку платних послуг, що може надавати Палац культури. В місті гостро стоїть питання необхідності надання послуг для задоволення потреб мешканців міста у мистецькому аматорстві та іншій самодіяльній творчій ініціативі, у створенні умов для їх дозвілля та відпочинку, підтримці художньої творчості, реалізації державної, регіональної та міської політики у сфері культури.

            Рекомендація: винести на розгляд виконавчого комітету Фастівської міської ради проект регуляторного акта “Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.16 р. № 261 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”

 

Начальник управління культури, молоді та туризму

виконавчого комітету Фастівської  міської ради                               Н. М. Савченко

ПРОЕКТ

                                                                                                                              

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                                                                                                                                          №

м. Фастів

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 24.05.16 р. № 261 Про затвердження

Порядку визначення вартості та надання

платних послуг закладами культури,

підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”

 

            Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про культуру”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556, керуючись пп. 1 п. а ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 24.05.2016 № 261 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”, КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”, КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”), Переліку платних послуг та Прейскуранту цін”, а саме до додатків до цього рішення і викласти їх у новій редакції:
 • додатку 8 “Перелік платних послуг, які надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури” (додаток 1);
 • додатку 9 “Прейскурант цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури” (додаток 2);
 • додатку 10 “Калькуляція кошторисної вартості цін на платні послуги, що надаются КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури” (додаток 3).

 

 1. Після закінчення бюджетного періоду управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради надавати виконавчому комітету Фастівської міської ради звіт про обсяги коштів, отриманих за надання платних послуг закладами культури.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови О. П. Давиденко.

 

 

 

Міський голова                                                                                         М. В. Нетяжук

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

від “____”__________ 2020 р. № ____

 

Перелік платних послуг, які надаються

КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”

 

 

 1. Навчання у студіях, на курсах.
 2. Проведення святкових культурно-масових заходів, вечорів відпочинку, святкових концертів за замовленням підприємств та організацій.
 3. Проведення творчими колективами власних концертів.
 4. Послуги для організації та проведення замовником вистав, театральних та музичних постановок, концертів, виступів артистичних груп, оркестрів, окремих артистів, проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, виставок народних майсрів, художніх виставок, виставок тварин, демонстрації відео- і кінофільмів, дискотек та тематичних вечорів для молоді.
 5. Послуги для організації та проведення замовником навчань з хореографічного, вокального, театрального, образотворчого мистецтва, тренінгів, курсів тощо,  в приміщеннях Палацу культури.
 6. Надання в оренду вуличної сцени з одягом для сцени та металевою огорожею.
 7. Надання в оренду звукотехнічного, мультимедійного, світлового обладнання та  бек-лайну.
 8. Надання в оренду приміщень Палацу у разі, коли це не перешкоджає проведенню закладом діяльності у сфері культури.

 

Керуючий справами                                                                     Л. О. Тхоржевська

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

від “____”__________ 2020 р. № ____

 

Прейскурант цін на платні послуги, що надаються

КЗ ФМР  Фастівський міський Палац культури

 

п/п

Назва послуги Одиниця виміру Ціна

(грн)

1. Вхідна плата за перегляд вистав, новорічних ранків для дітей.

 

1 особа 30,00

 

2. Вхідна плата за перегляд концертів художньої самодіяльнсті колективів Палацу культури, інших заходів (трансляція футбольних матчів, кінофільмів, дискотеки тощо).

 

1 особа 50,00
3. Вхідна плата на вечори відпочинку

 

1 особа 250,00
4. Навчання у дитячих студіях за різними видами мистецтва та аматорської творчості (хореографія, вокал, хор, вивчення мов, комплексене навчання – хенд мейд, образотворче мистецтво, театальне мистецтво та ін.) 1 місяць 400,00

 

5. Навчання у студіях для дорослих за різними видами мистецтва та аматорської творчості (хореографія, фітнес,  вокал, вивчення мов, комплексне навчання – хенд мейд, образотворче мистецтво, театральне мистецтво та ін.).

 

1 місяць 480,00
6. Послуги за користування туалетом (під час проведення вуличних масових заходів та повсякденне використання туалету особами, що не відвідують студії та курси Палацу культури).

 

1 особа 3,00
7. Послуги для організації та проведення замовником театральних та циркових постановок, вистав, бенефісів, музичних презентацій, виступів оркестрів, засідань, лекцій, семінарів без використання світлової та звукової апаратури:

–          у великій залі.

 

 

 

 

1 год.

 

 

 

2 000,00

 

8. Послуги для організації та проведення замовником концертів естрадних виконавців, шоу-програм без використання звукової та світлової апаратури:

–          у великій залі.

 

 

1 год.

 

 

 

3 000,00

 

9. Послуги для організації та проведення замовником презентацій, виставок, засідань, семінарів, наукових конференцій, ювілейних вечорів в приміщенні фойє Палацу культури. 1 год  

 

1 000,00

10. Послуги для організації та проведення замовником презентацій та виставок у вестибюлі Палацу культури.

 

1 год 800,00
11. Оренда звуко-технічного обладнання

у великій залі *.

 

1 захід 1 270,55
12. Оренда світлового обладнання у великій залі*.

 

 

1 захід 1002,44
13. Оренда мультимедійного обладнання у  великій залі *.

 

1 захід 156,05
14. Оренда бек-лайну*.

 

1 виступ 183,70
15. Оренда вуличної сцени (розм. 8х10) з порталами та одягом сцени без урахування послуг монтажу та перевезення*.

 

1 захід 230,40
16. Надання в оренду металевої огорожі до вуличної сцени (бар’єри модульні)*.

 

1 захід

 

26,95
17. Послуги для організації та проведення замовником навчань з хореографічного, вокального, театрального, образотворчого мистецтва, тренінгів, курсів тощо,  в приміщеннях Палацу культури. 1 год. Розрахунок здійснюється окремо відповідно до  площі приміщення, у якому надається послуга
18. Надання в оренду приміщень Палацу культури  у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури.

 

1 місяць Розрахунок здійснюється для кожного орендаря окремо за Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у комунальній власності

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                          Л. О. Тхоржевська

 

 

 

 

* Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

від “____”___________  2020 р. № ____

 

 

Калькуляція

кошторисної вартості цін на платні послуги, що надаються

КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”

 

 1. Вхідна плата за перегляд вистав, новорічних ранків для дітей

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн)

1. Господарські витрати:                                                      25,00
– Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 3,00
– Відшкодування  послуг  вивозу сміття, витрати на придбання миючих засобів, послуги артистів, прибирання кімнат та коридорів, поточний ремонт приміщень та інше  22,00
2. Разом без ПДВ 25,00
3. Податок на додану вартість 20% 5,00
4. Всього: 30,00

 

 

 

 1. Вхідна плата за перегляд концертів художньої

самодіяльності колективів Палацу культури, інших заходів (трансляція футбольних матчів, кінофільмів, дискотеки тощо)

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн)

1. Господарські витрати: 41,67
–          Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 5,00
–          Відшкодування  послуг  вивозу сміття, витрати на придбання миючих засобів, послуги артистів, прибирання кімнат та коридорів, поточний ремонт приміщень та інше 36,67
2. Разом без ПДВ 41,67
3. Податок на додану вартість 20% 8,33
4. Всього: 50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вхідна плата на вечори відпочинку

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн)

1. Господарські витрати: 208,34
–          Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 25,00
–          Відшкодування  послуг  вивозу сміття, витрати на придбання миючих засобів, послуги артистів, прибирання кімнат та коридорів, поточний ремонт приміщень та інше 183,34
2. Разом без ПДВ 208,34
3. Податок на додану вартість 20% 41,66
4. Всього: 250,00

 

 1. Навчання у дитячих студіях за різними видами мистецтва та аматорської творчості (хореографія, вокал, хор, вивчення мов, комплексене навчання – хенд мейд, образотворче мистецтво, театальне мистецтво та ін.)
№ п/п Стаття витрат Сума
(грн)
1 Заробітна плата керівників  студій за різними видами мистецтва та аматорської творчості 148,97
  Фонд заробітної плати керівників  студій на місяць відповідно до штатного розпису –  84554,60 грн.,компенсація за невикористану відпустку – 5721,86 грн., кількісний склад учасників студій – 606 чол. Визначаємо витрати на оплату праці керівників студій на місяць на одного учасника – (84554,60+5721,86):606=148,97 грн 148,97
2 Нарахування на заробітну плату керівників студій 22% (сплачує заклад): 32,77
  Інші господарські витрати: 218,26
 –    Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% у межах  вартості  послуги 35,00
–     Відшкодування  послуг  вивозу сміття, комунальних послуг, витрати на придбання миючих засобів,оплати праці прибиральницям, вахтерам, двірнику; поточний ремонт приміщень та інше 183,26
  Всього: 400,00
 1. Навчання у студіях для дорослих за різними видами мистецтва та аматорської творчості (хореографія, фітнес, вокал, вивчення мов, комплексне навчання – хенд мейд, образотворче мистецтво, театральне мистецтво та ін.)
№ п/п Стаття витрат Сума
(грн)
1 Заробітна плата керівників  студій за різними видами мистецтва та аматорської творчості 148,97
  Фонд заробітної плати керівників  студій на місяць відповідно до штатного розпису –  84554,60 грн.,компенсація за невикористану відпустку – 5721,86 грн., кількісний склад учасників студій – 606 чол. Визначаємо витрати на оплату праці керівників студій на місяць на одного учасника – (84554,60+5721,86):606=148,97 грн 148,97
2 Нарахування на заробітну плату керівників студій 22% (сплачує заклад): 32,77
  Інші господарські витрати: 218,26
 –    Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% у межах  вартості  послуги 35,00
–     Відшкодування  послуг  вивозу сміття, комунальних послуг, витрати на придбання миючих засобів,оплати праці прибиральницям, вахтерам, двірнику; поточний ремонт приміщень та інше 183,26
  Разом без ПДВ 400,00
  Податок на додану вартість – 20% 80,00
  Всього 480,00

 

 1. Послуги по користуванню туалетом

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 0,99
Заробітна плата прибиральниці ((4 723,00 грн.+229,10 грн. (надбавка 10% за шкідливість)) = 4 952,10 грн. : 166,1 (середня норма тривалості робочого часу (годин) в 2020 році) =  29,81 грн. (вартість однієї години) : 60 хв. х 2 хв. = 0,99 грн. (робота прибиральниці за 2 хв.)
2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

0,99 грн. х 22 % = 0,21 грн.

0,21
3. Відшкодування водопостачання – 1 особа х 8л. (місткість бачка в туалеті) : 1000 (для переведення в м. куб.) =  0,01 куба води х 56,24 грн (тариф згідно рахунку) = 0,56 грн. 0,56
4.

 

Інші господарські витрати: 0,74
Придбання господарських товарів: миючих засобів, мила, туалетного паперу та ін. 0,44
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 0,30
5. Разом без ПДВ 2,50
6. Податок на додану вартість – 20% 0,50
7. Всього: 3,00
 1. Послуги для організації та проведення замовником театральних та циркових постановок, вистав, бенефісів, музичних презентацій, виступів оркестрів, засідань, лекцій, семінарів у великій залі Палацу культури

(без використання звукової та світлової апаратури)

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 260,77
Заробітна плата прибиральниць 2 особи ((4 723,00 грн.+229,10 грн. (надбавка 10% за шкідливість)) 4952,10 х 2 = 9 904,20 грн.), машиніста сцени (4 723,00 грн.), електрика (4 723,00 грн.),

сантехніка (4 723,00 грн), звукорежисера (4 723,00 грн.),

техніка (4 723,00 грн), освітлювача (4 723,00 грн),

вартівника (4 723,00 грн. + 350,00 грн.(надбавка за нічні 35%)=

5 073,00 грн),

всього за місяць =  43315,20 грн.

2) розраховуємо заробітну плату за 1 год. – 43315,20 грн : 166,1 (середня норма тривалості робочого часу (годин) в 2020 році) = 260,77 грн. (вартість однієї години)

 

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

260,77 грн. х 22 % = 57,36 грн.

57,36
3. Комунальні послуги: 547,40
– Відшкодування електроенергії за 1 год.:

1) робота освітлювальних приладів – чергове світло 12 шт х 20 Вт =

240 Вт; переводимо в кВт – 240 Вт : 1000 = 0,24 кВт

2) Робота опалювального приладу (кондиціонування) – 90 кВт

3) вартість за 1 год. – (0,24 кВт +90 кВт) х 2,97 (тариф згідно

рахунку) = 268,01 грн.

268,01
– Відшкодування водопостачання – 500 чол. (середня кількість відвідувачів залу) х 8л.(місткість бачка в туалеті) : 1000 (для переведення в м. куб.) =  4 куба води х 56,24 грн  (тариф згідно рахунку) = 224,96 грн. 224,96
  – Відшкодування теплопостачання  1 год. (розрахунок вартості додається):

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі –

424,29 грн. (вартість теплопостачання за 1 год.) : 5114 м. кв. (опалювальна площа Палацу культури) х 656,1м.кв. (площа великої зали) = 54,43 грн.

54,43
4. Інші господарські витрати: 801,14
– Витрати на користування приміщенням:

1) вартість приміщення великої зали – 6 544 600,00 грн.

2) визначаємо вартість за 1 год даного приміщення –

6 544 600,00 грн : 365 днів : 24 год. = 747,10 грн.

747,10
–     Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості

наданих послуг

 54,04
5. Разом без ПДВ 1 666,67
6. Податок на додану вартість – 20% 333,33
7. Всього: 2        000,00

 

 

 1. Послуги для організації та проведення замовником концертів естрадних виконавців, шоу програм у великій залі Палацу культури (без використання звукової та світлової апаратури)

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 260,77
Заробітна плата прибиральниць 2 особи ((4 723,00 грн.+229,10 грн. (надбавка 10% за шкідливість)) 4952,10 х 2 = 9 904,20 грн.), машиніста сцени (4 723,00 грн.), електрика (4 723,00 грн.),

сантехніка (4 723,00 грн), звукорежисера (4 723,00 грн.),

техніка (4 723,00 грн), освітлювача (4 723,00 грн),

вартівника (4 723,00 грн. + 350,00 грн.(надбавка за нічні 35%)=

5 073,00 грн),

всього за місяць =  43315,20 грн.

2) розраховуємо заробітну плату за 1 год. – 43315,20 грн : 166,1 (середня норма тривалості робочого часу (годин) в 2020 році) = 260,77 грн. (вартість однієї години)

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

260,77 грн. х 22 % = 57,36 грн.

57,36
3. Комунальні послуги: 547,40
– Відшкодування електроенергії за 1 год.:

1) робота освітлювальних приладів – чергове світло 12 шт х 20 Вт =

240 Вт; переводимо в кВт – 240 Вт : 1000 = 0,24 кВт

2) Робота опалювального приладу (кондиціонування) – 90 кВт

3) вартість за 1 год. – (0,24 кВт +90 кВт) х 2,97 (тариф згідно

рахунку) = 268,01 грн.

268,01
– Відшкодування водопостачання – 500 чол. (середня кількість відвідувачів залу) х 8л.(місткість бачка в туалеті) : 1000 (для переведення в м. куб.) =  4 куба води х 56,24 грн  (тариф згідно рахунку) = 224,96 грн. 224,96
– Відшкодування теплопостачання  1 год. (розрахунок вартості додається):

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі –

424,29 грн. (вартість теплопостачання за 1 год.) : 5114 м. кв. (опалювальна площа Палацу культури) х 656,1м.кв. (площа великої зали) = 54,43 грн.

54,43
4. Інші господарські витрати: 1 634,47
Витрати на користування приміщенням:

1) вартість приміщення великої зали – 6 544 600,00 грн.

2) визначаємо вартість за 1 год даного приміщення –

6 544 600,00 грн : 365 днів : 24 год. = 747,10 грн.

747,10
В даний пункт включені витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання  миючих засобів та господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів 587,37
Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг 300,00
5. Разом без ПДВ 2 500,00
6. Податок на додану вартість – 20% 500,00
7. Всього: 3000,00

 

 

 1. Послуги для організації та проведення замовником презентацій, виставок, засідань, семінарів, наукових конференцій, ювілейних вечорів               

             у фойє Палацу культури

 

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 232,34
1) Заробітна плата прибиральниць 2 особи ((4 723,00 грн.+229,10 грн. (надбавка 10% за шкідливість)) 4952,10 х 2 = 9904,20 грн.), електрика (4723,00 грн.), сантехніка (4 723,00 грн),

звукорежисера (4 723,00 грн.), техніка (4 723,00 грн),

освітлювача (4 723,00 грн), вартівника (4 723,00 грн. + 350,00 грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00 грн),

всього за місяць = 38592,20  грн.

2) розраховуємо заробітну плату за 1 год. – 38592,20 грн: 166,1 (середня норма тривалості робочого часу (годин) в 2020 році) =  232,34 грн. (вартість однієї години)

 
2. Нарахування на заробітну плату – 22% (сплачує заклад):

232,34 грн. х 22 % = 51,11 грн.

51,11
3. Комунальні послуги: 208,11
– Відшкодування електроенергії за 1 год.:

1) робота освітлювальних приборів та звукової апаратури – 17120 Вт   2) переводимо в кВт – 17120 Вт : 1000 = 17,12 кВт

3) вартість за 1 год. – 17,12 кВт х 2,97 (тариф згідно рахунків) =  50,84грн.

50,84
– Відшкодування водопостачання – 300 чол. (середня кількість відвідувачів залу) х 8л.(місткість бачка в туалеті) : 1000 (для переведення в м. куб.) =  2,4 куба води х 56,24 грн(тариф згідно рахунку) = 128,64 грн. 134,97
– Відшкодування теплопостачання  1 год. (розрахунок вартості додається):

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі –

424,29 грн. : 5114 м. кв. (опалювальна площа Палацу культури) х

268,8 м.кв. (площа даного приміщення) = 22,30 грн.

22,30
4. Інші господарські витрати: 341,77
Витрати за користування приміщенням:

1) Вартість приміщення фойє – 2 055 600,00 грн.

2) визначаємо вартість за 1 год даного приміщення –

2 055 600,00 грн: 365 днів : 24 год. =  234,66 грн

234,66
В даний пункт включені витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання  миючих засобів та господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів 17,11
Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг 90,00
5. Разом без ПДВ 833,33
6. Податок на додану вартість – 20% 166,67
7. Всього: 1000,00

 

 1. Послуги для організації та проведення замовником презентацій та виставок у вестибюлі Палацу культури

 

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 175,47
1)      Заробітна плата прибиральниць 2 особи ((4 723,00 грн.+229,10 грн. (надбавка 10% за шкідливість)) 4 952,10 х 2 = 9904,20грн.), електрика (4 723,00 грн.), сантехніка (4 723,00 грн),

техніка (4 723,00 грн), вартівника (4 723,00 грн. + 350,00 грн. (надбавка за нічні 35%)= 5073,00 грн),

всього за місяць = 29146,20 грн.

2) розраховуємо заробітну плату за 1 год. – 29146,20 грн: 166,1

(середня норма тривалості робочого часу (годин) в 2019 році) =

175,47 грн. (вартість однієї години)

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

175,47 грн. х 22 % = 38,60 грн.

38,60
3. Комунальні послуги: 141,60
– Відшкодування електроенергії за 1 год.:

1) робота освітлювальних приборів та звукової апаратури – 17120 Вт   2) переводимо в кВт – 17120 Вт : 1000 = 17,12 кВт

3) вартість за 1 год. – 17,12 кВт х 2,97 (тариф згідно рахунків) =  50,84грн.

50,84
Відшкодування водопостачання – 150 чол. (середня кількість відвідувачів залу) х 8л.(місткість бачка в туалеті) : 1000 (для переведення в м. куб.) =  1,2 куба води х 56,24 грн(тариф згідно рахунку) = 67,48 грн.

 

67,48
Відшкодування теплопостачання  1 год. (розрахунок вартості додається):

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі –

424,29 грн. : 5114 м.кв.(опалювальна площа Палацу культури) х

280,7 м.кв. (площа даного приміщення) = 23,28 грн.

 

 

 

 

23,28
4. Інші господарські витрати: 311,00
Витрати на користування приміщенням:

1) вартість приміщення вестибюлю – 1 865 600,00 грн.

2) визначаємо вартість за 1 год приміщення вестибюлю  –

1 865 600,00 грн. : 365 днів : 24 год. = 212,97 грн.

212,97
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 80,00
В даний пункт включені витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання  миючих засобів та господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів 18,03
5. Разом без ПДВ 666,67
6. Податок на додану вартість – 20% 133,33
7. Всього: 800,00

 

 1.  Оренда звуко-технічного обладнання

у великій залі Палацу культури 1

(розрахунок вартості додається)

 

№ п/п Назва К-ть Сума

(грн.)

1. Акустична система (елемент лінійного масиву) MAG Audio ASP 12 шт 316,92
2. Сабвуфер MAG Audio Sub H12 6 шт 75,36
3. Акустична система (Монітори) 2 шт 9,86
4. Мікшерний пульт — Midas М32. 1 шт 63,31
5. Мікрофон SHURE SM58 2 шт 3,94
6. Мікрофон SHURE SM57 2 шт 3,24
7. Цифрова радіосистема SHURE GLXD24/SM58 4 шт 26,60
8. Цифрова радіосистема SHURE GLXD24/SM58 1 шт 5,74
9. Театральні мікрофони  MX393/C 3 шт 7,23
10. Комплект мікрофонних стійок 1 шт 2,83
11.  Підсилювач потужності Powersoft X8+DANTE 1 шт 143,38
12. Комплект комутації для сигнальної розводки 1 шт 8,56
13. Комплект комутації для силової  розводки 1 шт 10,31
14. Кабель акустичний з роз’ємами 1 шт 14,24
15. Шафа рекова 400х600 мм 1 шт 4,19
16. Вартість електроенергії:

22,40 кВт х 2,97 грн (тариф відповідно до рахунків) = 66,52 грн х 4 (середня тривалість налаштувань та концерту) = 266,08 грн

4 год 266,08
17. Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг  

97,00                               

18. Разом без ПДВ                               1 058,79
19. Податок на додану вартість – 20%                                  211,76    
20. Всього з ПДВ                               1 270,55

 

1 Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 1.  Оренда бек-лайну1

(розрахунок вартості додається)

 

п/п

Назва К-ть Сума

(грн.)

1. Комбопідсилювач гітарний Marshall GCM 800 1 шт. 28,78
2. Комбопідсилювач гітарний (Fender) 1 шт. 26,48
3. Комбопідсилювач для бас-гітри (Ampeg SVT-3Pro) 1 шт. 24,88
4. Барабанна установка «ТАМА classic» 1 шт. 41,66
5. Комплект барабанних мікрофонів AKG) 1 шт. 5,44
6. Вартість електроенергії:

Робота апаратури = 845 Вт : 1000= 0,85 кВт х 2,97 грн (тариф відповідно до рахунка)= 2,52 х 4 год. (середня тривалість налаштувань та концерту) = 10,08 грн.

4 год. 10,08
17. Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг                                   15,76
18. Разом без ПДВ                                   153,08                          
19. Подоток на додану вартість – 20%                                   30,62                                
20. Всього з ПДВ                                   183,70

 

1 Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 

 1.  Оренда мультимедійного обладнання1

(розрахунок вартості додається)

 

п/п

Назва К-ть Сума

(грн.)

1. Проектор Canon WUX500 (WUXGA, 5000 ANI Lm) 1 шт. 62,70
2. Екран моторизований (розм. 5х3,5 м) 1 шт. 52,34
3. Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг                                 

                                     15,00

4. Разом без ПДВ                                     130,04
5. Подоток на додану вартість – 20%                                       26,01     
6. Всього з ПДВ                                     156,05

 

1 Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 

 1. Оренда світлового обладнання у великій залі1

(розрахунок вартості додається)

 

п/п

Назва К-ть Сума

(грн)

1. Пульт для управління світловими приборами “QuickQ 20” 1 шт 11,51
2. Рухливий заливний прожектор зі змінним кутом розкриття (LED WASH) 16 шт 173,12
3. Прожектор повноповоротний багатофункціональний (ВЕАМ 230W) 12 шт 135,24
4. Спостерігаючий прожектор світлодіодний 2 шт 19,72
5. Прожектор заливний RGBWA (світловий прибор) 32 шт 53,12
6. Прожектор заливний RGBW (світловий прибор) 8 шт 6,32
7. Прожектор профільний 12 шт 150,00
8. Вартість електроенергії:

Робота приладів = 17 704,00 Вт : 1000 = 17,70 кВт х 2,97 = 52,56 грн. х 4 год. (середня тривалість налаштувань та концерту) = 210,24 грн

4 год 210,24
9. Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг  

76,10

10. Разом без ПДВ                                       835,37
11. Податок на додану вартість – 20%                                       167,07
12. Всього                                     1002,44

 

1 Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 1. Оренда вуличної сцени (розм. 8х10) з порталами та одягом сцени

без урахування послуг монтажу та перевезення

(розрахунок вартості додається)

 

п/п

Назва К-ть Сума

(грн)

1. Сцена вулична для виступів розмір 8х10 м з порталами та одягом для сцени 1 шт 171,22
2. Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг  

                                        20,78

3. Разом без ПДВ                                       192,00
4. Податок на додану вартість – 20%                                        38,40
5. Всього                                       230,40

 

1 Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 1. Оренда огорожі металевої до вуличної сцени

без урахування послуг монтажу та перевезення1

(розрахунок вартості додається)

 

п/п

Назва К-ть Сума

(грн)

1. Огорожа металева до вуличної сцени  (бар’єри модульні) 34 шт 20,06
2. Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг                                      2,40
3. Разом без ПДВ                                     22,46
4. Податок на додану вартість – 20%                                       4,49
5. Всього                                     26,95

 

 

1 Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж у Прейскуранті цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 1. Послуги для організації та проведення замовником навчань з хореографічного, вокального, театрального, образотворчого мистецтва, тренінгів, курсів тощо,  в приміщеннях Палацу культури.

 

ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ  75,3 м2

(клас №12 – 64 м2, роздягальня класу № 12 -11,3 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 8 світ х 22 Вт = 176 Вт;

муз. апар. = 350 Вт;8 шт х 20 Вт = 160 Вт

переводимо в кВт-686 Вт : 1000,00 =0,686 кВт

вартість за 1 годину  0,686 к Вт х 2,82 грн.(тариф згідно рахунку)=1,93 грн.

1,93
  Відшкодування водопостачання :                                                

25 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000 (для переведення в м. куб.)=0,200 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)= 11,25 грн.                                                           

11,25
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі – 424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 75,30м2 (площа приміщення) = 2,68 грн.

6,24
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5884,60 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5884,60 грн. х 75,30 м2 приміщення : 365 днів : 24 години =50,58 грн.

50,58
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 25,67
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 6,53 грн. 2,87
5. Разом без ПДВ 258,33
6. Податок на додану вартість – 20% 51,67
7. Всього:

 

310,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 10,2 м2

(клас №13 – 10,2 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00 грн.(надбавка за нічні 35%) = 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                       

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 8 лам. х 23 Вт = 184 Вт;

муз. апар. = 500 Вт

переводимо в кВт-684 Вт : 1000,00 =0,684 кВт

вартість за 1 годину  0,684 к Вт  х 2,97 грн. (тариф згідно рахунку) = 2,03 грн.

2,03
  Відшкодування водопостачання :                                                

3 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000 (для переведення в м. куб.)=0,024 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку) = 1,35 грн.                                               

1,35
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 10,2 м2 (площа приміщення) = 0,84 грн.

0,84
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5884,60 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5884,60 грн.  х 10,2 м2 приміщення : 365 днів : 24 години = 6,85 грн.

6,85
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 19,16
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 1,75 грн. 1,75
5. Разом без ПДВ 191,67
6. Податок на додану вартість – 20% 38,33
7. Всього:

 

230,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 24,9 м2

(клас №10 – 24,9 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%) = 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години)

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 4 світ х 22 Вт = 88 Вт

переводимо в кВт-88 Вт : 1000,00 =0,088 кВт

вартість за 1 годину 0,088 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 0,26грн.

0,26
  Відшкодування водопостачання :                                                

8 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м. куб.)=0,064 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку) = 3,60 грн.                                   

3,60
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 24,9 м2 (площа приміщення) = 2,06грн. 

2,06 
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5708,05  грн. без ПДВ

вартість за 1 годину  даного приміщення –5708,05 грн. х 24,9 м2  приміщення : 365 днів : 24 години = 16,22 грн.

16,22
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг. 20,40
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів -3,13грн. 1,94
5. Разом без ПДВ 204,17
6. Податок на додану вартість – 20% 40,83
7. Всього: 245,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 77,3 м2

(клас №14 – 66 м2, роздягальня класу № 14 -11,3 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%))= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                       

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 8 світ х 22 Вт = 176 Вт; муз.апар. = 500 Вт ;2 лам х 23 Вт = 46 Вт

переводимо в кВт-722 Вт : 1000,00 =0,722 кВт

вартість за 1 годину 0,722 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 2,14 грн.

 

2,14
  Відшкодування водопостачання :                                                

15 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.)=0,160 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)= 6,74 грн.

                                                                                  

6,74
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 77,3 м2 (площа приміщення) = 6,41 грн.

 

6,41
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року – 5708,05 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5708,05 грн.  х 77,3 м2  приміщення : 365 днів : 24 години = 50,37 грн.

 

50,37
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 23,50
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 1,15 грн. 1,15
5. Разом без ПДВ 250,00
6. Податок на додану вартість – 20% 50,00
7. Всього:

 

300,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 94,42 м2

(клас №15 – 65,52 м2 ,роздягальня класу № 15 -28,9 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 8 світ х 22 Вт = 176 Вт; муз.апар. = 500 В;2 світ х 22 Вт = 44 Вт, 4 лам х 23 Вт = 92 Вт

переводимо в кВт-812 Вт : 1000,00 =0,812 кВт

робота опалювального приладу – кондиціонер 3,5 кВт

вартість за 1 годину ( 0,812 к Вт + 3,5 к Вт)  4,312  х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку) = 12,80 грн.

12,80
  Відшкодування водопостачання :                                                

22 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.)=0,176 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку) =  9,90 грн.                                               

9,90
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі – 424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 94,42  м2 (площа приміщення) = 7,83 грн.

7,83
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року – 5708,05 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення –  5708,05 грн. х 94,42 м2  приміщення : 365 днів : 24 години = 61,52 грн.

61,52
Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг 24,89
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 2,54 грн. 2,54
5. Разом без ПДВ 279,17
6. Податок на додану вартість – 20% 55,83
7. Всього:              

 

335,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 12 м2

(клас №16 – 12 м2 )

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%))= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                       

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

 

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 2 світ х 22 Вт = 44 Вт

переводимо в кВт- 44 Вт : 1000,00 =0,440 кВт

вартість за 1 годину  0,440 к Вт  х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку) = 1,30 грн.

 

1,30
  Відшкодування водопостачання :                                                

4 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м. куб.)=  0,032 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку) = 1,80 грн.            

                                   

1,80
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х            12  м2 (площа приміщення) = 0,99 грн.

 

0,99
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року – 5708,05 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення5708,05 грн.  х 12 м2 приміщення : 365 днів : 24 години = 7,82 грн.

 

7,82
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 18,54
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 1,53 грн.

 

1,53
5. Разом без ПДВ 191,67
6. Податок на додану вартість – 20% 38,33
7. Всього: 230,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 21,10  м2

(клас №17 – 21,10 м2 )

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години)

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 4 світ х 22 Вт = 88 Вт

переводимо в кВт-88 Вт : 1000,00 =0,088 кВт

вартість за 1 годину  0,088 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку) = 0,26 грн.

 

0,26
  Відшкодування водопостачання :                                                

7 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м. куб.)=0,056 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)=3,15 грн.

                                                          

3,15
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 21,10  м2 (площа приміщення) =1,75  грн.

 

1,75 
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5708,05 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5708,05 грн. х 21,10 м2 приміщення : 365 днів : 24 години = 13,75 грн.

 

13,75
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг.

 

18,99
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів -2,41 грн.

 

2,41
5. Разом без ПДВ 200,00
6. Податок на додану вартість – 20% 40,00
7. Всього:

 

240,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 20  м2

(клас №3 – 20 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%))= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                       

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 3 лам х 23 Вт = 69 Вт

переводимо в кВт-69 Вт : 1000,00 =0,690 кВт

вартість за 1 годину 0,069 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 0,20  грн.

 

0,20 
  Відшкодування водопостачання :                                                

6  чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.) = 0,048 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)=2,70 грн.                                                                                                                                                                                                            

2,70
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 20 м2 (площа приміщення) = 1,65  грн.                                                                                     

1,65 
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року – 5531,54 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5531,54 грн. х 20 м2 приміщення : 365 днів : 24 години = 12,63 грн.

12,63
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 19,96
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 3,17 грн. 3,17
5. Разом без ПДВ 200,00
6. Податок на додану вартість – 20% 40,00
7. Всього: 240,00

 

ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 46,30 м2

(клас №4- -46,3 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 4 світ х 22 Вт = 88 Вт; муз.апар. = 500 Вт

переводимо в кВт-588  Вт : 1000,00 =0,588 кВт

вартість за 1 годину  0,588 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 1,74 грн.

1,74
  Відшкодування водопостачання :                                                

16 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м. куб.)=0,128 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)=7,20 грн.                                                                         

7,20
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х46,3 м2 (площа приміщення) = 3,84 грн

3,84
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5531,54 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення -5531,54 грн.  х 20 м2  приміщення : 365 днів : 24 години = 12,63 грн.

12,63
Витрати на капітальні вкладення у розмірі до 10% від вартості наданих послуг 19,55
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 3,68 грн. 3,68
5. Разом без ПДВ 208,33
6. Податок на додану вартість – 20% 41,67
7. Всього: 250,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ №5 – 55,00 м2)
№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                        

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 48 світ х 20 Вт = 960 Вт;

переводимо в кВт-960  Вт : 1000,00 =0,96 кВт

вартість за 1 годину  0,96 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 2,85 грн.

2,85
  Відшкодування водопостачання :                                                

16 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.)=0,128 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)=7,20 грн.                                                             

7,20
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 46,3 м2 (площа приміщення) = 3,84 грн.

3,84
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5531,54 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення -5531,54 грн.  х 55 м2  приміщення : 365 днів : 24 години = 34,72 грн.

34,72
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 20,82
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 6,55 грн. 4,21
5. Разом без ПДВ 233,33
6. Податок на додану вартість – 20% 46,67
7. Всього: 280,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 53,8 м2

(клас №7 – 53,80 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 18 ламп х 23 Вт = 414 Вт; муз.апар. = 500 Вт

переводимо в кВт- 914 Вт: 1000,00 =0,914 кВт

вартість за 1 годину 0,914 к Вт х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 2,71 грн.

2,71
  Відшкодування водопостачання :                                                

18 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.)=0,144 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)=8,10 грн.                                                                         

8,10
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х53,8 м2 (площа  приміщення) =4,46 грн.

4,46
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року -5531,54  грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5531,54 грн.  х 53,80  м2  приміщення : 365 днів : 24 години = 33,97 грн.

33,97
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 20,65
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів 3,75-грн. 3,75
5. Разом без ПДВ 233,33
6. Податок на додану вартість – 20% 46,67
7. Всього: 280,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 96,6 м2

(клас №9 – 96,6 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%))= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                       

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 24 лам х 23 = 552 Вт; муз. апар. = 500 Вт ;6 лам х 23 = 138 Вт

переводимо в кВт-1190 Вт: 1000,00 =1,19кВт

вартість за 1 годину 1,19 к Вт  х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 3,53 грн.

3,53
  Відшкодування водопостачання :                                                

16 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м. куб.)=0,128 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку)= 7,19 грн.                                                            

7,19
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 96,60 м2 (площа приміщення) = 8,01рн.

8,01
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року – 5531,54 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5531,54 грн.  х 96,60 м2 орендован приміщення : 365 днів : 24 години = 60,99 грн.

60,99
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 26,00
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів –  17,39грн. 13,76
5. Разом без ПДВ 279,17
6. Податок на додану вартість – 20% 55,83
7. Всього: 335,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 15,6 м2

(клас № 18- 15,6 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика: 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка: 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%)= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                                   

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :                           

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 4 лам х 30= 120 Вт;

переводимо в кВт-120 Вт : 1000,00 =0,12 кВт

вартість за 1 годину 0,120 кВт  х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 0,35 грн.

0,35
  Відшкодування водопостачання :                                                

5 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.)=0,04 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку) =  2,25 грн.                                                                       

2,25
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі – 424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х15,6 м2 (площа приміщення) = 1,29 грн.

1,29
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5884,60 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення – 5884,60  грн.  х 15,6 м2 приміщення : 365 днів : 24 години =10,48 грн.

10,48
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 19,58
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 2,19 грн. 2,19
5. Разом без ПДВ 195,83
6. Податок на додану вартість – 20% 39,17
7. Всього: 235,00
ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 64,7 м2

(клас № 11- 64,7 м2)

№ п/п Стаття витрат Сума

(грн.)

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу за 1 год.: 130,89
заробітна плата прибиральниці  1 особи:

4723,00 грн.+229,10 грн.(надбавка 10 % за шкідливість) 4723,00+229,10 =4952,10

заробітна плата електрика 2361,50 грн.,

заробітна плата сантехніка 4723,00 грн.,

заробітна плата  вартівника 1особи :

4723,00 грн.+350,00грн.(надбавка за нічні 35%))= 5073,00

заробітна плата  двірника – 4723,00 грн.

Всього за місяць  = 21832,60 грн.                       

Розраховуємо заробітну плату за 1 годину :    

21832,60 грн : 166,8 (середня норма тривалості робочого часу(годин) в 2020 році )= 130,89 грн. (вартість однієї години) .

2. Нарахування на заробітну плату 22% (сплачує заклад):

130,89 грн. х 22%=28,80 грн.                     

28,80
3. Комунальні послуги:
Відшкодування електричної енергії за 1 годину :                       

робота освітлювальних приладів 2 прож. х 10 Вт = 20 Вт; 2 лам. х 20 вт = 40 Вт

переводимо в кВт-60 Вт : 1000,00 =0,06 кВт

вартість за 1 годину 0,06 кВт  х 2,97 грн.(тариф згідно рахунку)= 0,17грн.

0,17
  Відшкодування водопостачання :                                                

21 чол.(серед к-сть відвідувачів студії) х 8 л. (місткість бачка в туалеті) :1000(для переведення в м.куб.)=            0,168 м3 х 56,24 грн.(тариф згідно рахунку) = 9,45 грн.                                                                             

9,45
  відшкодування теплопостачання  1 години:       

визначаємо споживання теплової енергії займаної площі -424,29 грн.(вартість теплопостачання за 1 годину ) : 5114 м2 (опалювальна площа  Палацу культури)  х 15,6 м2 (площа приміщення) = 1,29 грн.

1,29
4.

 

Інші господарські витрати:
витрати на користування приміщенням :                                  

вартість 1 м2  згідно звіту про оцінку майна станом на 01.01.2020 року –  5884,60 грн. без ПДВ

визначаємо вартість за 1 годину  даного приміщення -5884,60  грн. х 64,7 м2 приміщення : 365 днів : 24 години =10,48 грн.,

10,48
Витрати на капітальні вкладення у розмірі 10% від вартості наданих послуг 20,39
Витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання, придбання миючих засобів та господарських товарів – 2,70 грн. 2,70
5. Разом без ПДВ 204,17
6. Податок на додану вартість – 20% 40,83
7. Всього: 245,00

 

 

Керуючий справами                                                                                 Л. О. Тхоржевська

 

 

 

 

 

Начальник управління культури,

молоді та туризму виконавчого

комітету Фастівської міської ради                                                            Н. М. Савченко

 

 

 

 

Розрахунок вартості споживання теплової енергії

Палацом культури за 1 год.

 

 

 1. Споживання кількості теплової енергії Палацом культури в середньому за опалювальний період (5 місяців) – 537,574 ГКал
 2. Середньомісячна кількість теплової енергії спожита Палацом культури – 537,574 ГКал : 5 міс. = 107,51 Гкал
 3. Середньомісячна кількість днів в опалювальному періоді (2018-2019 років) відповідно до рахунків КП “Фастівтепломережа” – грудень(31день)+лютий(29 днів)+березень(31 день)+квітень(30 днів) травень (15): 5 міс. = 27,2
 4. Середньоденна кількість споживання теплової енергії Палацом культури – 107,51 ГКал : 27,2 = 3,95 ГКал
 5. Визначаємо у грошовому еквіваленті – 3,95 ГКал х 2578 грн. (тариф згідно рахунку) = 10 183,10 грн. в день
 6. Визначаємо споживання теплової енергії за 1 годину – 11 850,00 грн. : 24 год./добу = 424,29 грн.

 

 

Начальник управління культури, молоді та туризму

виконавчого комітету Фастівської міської ради                                     Н. М. Савченко

 

Розрахунок вартості орендної плати за звукотехнічне, мультимедійне,

світлове обладнання, вуличної сцени та металевої огорожі до неї

 

 1. При формуванні вартості орендної плати за обладнання до уваги беруться такі показники:
 • вартість предмета станом на час формування вартості орендної плати;
 • зношування предмета при використанні, що становить 10% вартості;
 • ПДВ у розмірі 20%.
 1. При розрахунку вартості орендної плати для одного заходу використовують формулу:

ОП=  В х 10% : 365 + 20%, де

ОП   – орендна плата

В     –  вартість

10% – зношування інструмента за рік

365    – кількість днів у 2019 році

20% – податок на додану вартість

 1. Ціна послуг за домовленістю із Замовником може бути договірною, що відображається у договорі, але не нижчою ніж розрахунок вартості орендної плати обладнання  та  Прейскуранту цін на платні послуги, що надаються КЗ ФМР  “Фастівський міський Палац культури”

 

 

№ п/п  

Назва інструмента

Вартість   станом на 01.02.19 х 10%

річна

амортиза

ція

/365

днів

+20% ПДВ Вартість за 1 шт. за      1 день

(грн)

К-ть

(шт)

Загальна вартість для 1 заходу

(грн)

Звукотехнічне обладнання
Акустична система (елемент лінійного масива) MAG Audio ASP 80 325,76 х 10% /365 +20% 26,41 12 316,92
Сабвуфер MAG Audio Sub H12 38 228,59 х 10% /365 +20% 12,56 6 75,36
Акустична система (Монітори) 15 000,00 х 10% /365 +20% 4,93 2 9,86
Мікшерний пульт — Midas М32. 192 560,94 х 10% /365 +20% 63,31 1 63,31
Мікрофон SHURE SM58 6 000,00 х 10% /365 +20% 1,97 2 3,94
Мікрофон SHURE SM57 4 943,60 х 10% /365 +20% 1,62 2 3,24
Цифрова радіосистема SHURE GLXD24/SM58 20 237,08 х 10% /365 +20% 6,65 4 26,60
Цифрова радіосистема SHURE GLXD24/SM58 17 456,00 х 10% /365 +20% 5,74 1 5,74
Театральні мікрофони  MX393/C 7 348,00 х 10% /365 +20% 2,41 3 7,23
Комплект мікрофонних стійок 8 600,00 х 10% /365 +20% 2,83 1 2,83
 Підсилювач потужності Powersoft X8+DANTE 436 094,32 х 10% /365 +20% 143,38 1 143,38
Комплект комутації для сигнальної розводки 26 025,48 х 10% /365 +20% 8,56 1 8,56
Комплект комутації для силової  розводки 31 367,45 х 10% /365 +20% 10,31 1 10,31
Кабель акустичний з роз’ємами 43 307,88 х 10% /365 +20% 14,24 1 14,24
Шафа рекова 400х600 мм 12 720,66 х 10% /365 +20% 4,19 1 4,19
Бек-лайн
Комбопідсилювач гітарний Marshall GCM 800 87 540,62 х 10% /365 +20% 28,78 1 28,78
Комбопідсилювач гітарний (Fender) 80 566,70 х 10% /365 +20% 26,48 1 26,48
Комбопідсилювач для бас-гітри (Ampeg SVT-3Pro) 75 660,52 х 10% /365 +20% 24,88 1 24,88
Барабанна установка «ТАМА classic» 126 740,22 х 10% /365 +20% 41,66 1 41.66
Комплект барабанних мікрофонів AKG) 16 543,10 х 10% /365 +20% 5,44 1 5,44
Мультимедійне обладнання
Проектор Canon WUX500 (WUXGA, 5000 ANI Lm) 190 720,18 х 10% /365 +20% 62,70 1 62,70
Екран моторизований (розм. 5х3,5 м) 159 197,87 х 10% /365 +20% 52,34 1 52,34
Світлове обладнання
Пульт для управління світловими приборами “QuickQ 20” 35 000,00 х 10% /365 +20% 11,51 1 11,51
Рухливий заливний прожектор зі змінним кутом розкриття (LED WASH) 32 926,91 х 10% /365 +20% 10,82 16 173,12
Прожектор повноповоротний багатофункціональний (ВЕАМ 230W) 34 269,93 х 10% /365 +20% 11,27 12 135,24
Спостерігаючий прожектор світлодіодний 30 020,17 х 10% /365 +20% 9,86 2 19,72
Прожектор заливний RGBWA (світловий прибор) 5 020,53 х 10% /365 +20% 1,66 32 53,12
Прожектор заливний RGBW

(світловий прибор)

 2 416,67 х 10% /365 +20% 0,79 8 6,32
Прожектор профільний 38 032,09 х 10% /365 +20% 12,50 12 150,00
Інше обладнання
Сцена вулична (8х10м) з порталами та одягом для сцени 520 799,00 х 10% /365 +20% 171,22 1 171,22
Огорожа металева до вуличної сцени 1 800,00 х 10% /365 +20% 0,59 34 20,06

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління культури, молоді та туризму

виконавчого комітету Фастівської міської ради                                                                                                Н. М. Савченко

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ