Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 02.07.2020 року в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Фастівської міської ради опублікується проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 08500, м.Фастів, пл. Соборна,1, каб.111,

тел.6-11-81, 6-02-14

 

02.07.2020 року

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

 

Аналіз регуляторного впливу до рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядкупереведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові» (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації рішення міської ради «Про затвердження проекту Порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові у місті Фастові», як регуляторного акта.

І. Визначення проблеми

Проблема полягає в тому, що діючим законодавством України не визначено єдиного порядку переведення житлових приміщень у нежитлові та проведення в них реконструкції з облаштуванням окремого входу. Законодавством чітко не визначені порядок і послідовність дій із здійснення переведення приміщення (квартири) з житлового фонду в нежитловий, перелік необхідних документів, терміни по здійсненню цієї процедури.

Так, стаття 150 Житлового Кодексу України передбачає право громадян, які мають у приватній власності квартиру, розпоряджатись нею на власний розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди.

Ці права передбачені також статтями 319,320 Цивільного Кодексу України, згідно з якими власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо нього будь-які дії, зокрема, використовувати його для здійснення підприємницької діяльності, якщо це не суперечить закону.

Конституція України (частина перша ст.41) також проголошує права власника володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю.

Статтею 12 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначено, що власник приватизованого житла має право розпоряджатися квартирою на власний розсуд.

У пункті 4 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 №572 зазначено, що власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків мають право на переобладнання і перепланування житлових та підсобних приміщень, за відповідними проектами без обмеження інтересів іншихгромадян, які проживають у будинку, з дозволу власника будинку (квартири) та органу місцевого самоврядування, виданого в установленому порядку.

Переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові здійснюється з урахуванням вимог пункту 13ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Оскільки згідно статті 8 Житлового Кодексу України та Порядку обстеження стану житлових будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради міністрів УРСР від 26.04.1984 №189, питання про переведення жилих приміщень (квартир, будинків) в нежитлові є повноваження органів місцевого самоврядування, тому визначена проблема може бути вирішена шляхом прийняття нормативно-правового акту «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого

підприємництва*

+

 

 1. II. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

– затвердження єдиного порядку переведення житлових приміщень до розряду нежитлових;

– спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі переведення житлових приміщень у нежитлові;

– упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів переведення житлових приміщень у нежитлові;

– недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності переведення житлових приміщень у нежитлові з урахуванням ряду факторів, у тому числі мотивованих заперечень власників суміжних квартир (приміщень);

– зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та приміщень.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова

від регулювання)

Альтернатива  не  є  прийнятною, цей спосіб не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин між органами місцевого самоврядування, власниками житлових будинків з одного боку та суб’єктами господарювання – з іншого, потягне за собою наступні негативні наслідки:

–   порушення законодавства у сфері містобудування;

–   часткове обмеження прав власників житлових приміщень розпоряджатися своєю власністю;

–   зростання конфліктних ситуацій між власниками (балансоутримувачами) житлових будинків, мешканцями суміжних квартир з одного боку та суб’єктами підприємницької діяльності – з іншого.

Альтернатива 2

Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Цей спосіб не може бути застосований , як такий, що не відповідає законодавству з питань захисту прав власника: володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.
Альтернатива 3

Прийняти регуляторний акт – рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова

від регулювання)

Відсутні 1. Порушення законодавства у сфері містобудування;

2.Неврегульованість відносин між органами місцевого самоврядування, власниками житлових будинків з одного боку та суб’єктами господарювання – з іншого.

Альтернатива 2

Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Відсутні 1. Порушення законодавства у сфері містобудування.

 

Альтернатива 3

Прийняти регуляторний акт – рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

1.Зростання доходів міського бюджету за рахунок збільшення кількості суб’єктів господарювання..

2. Організація благоустрою прибудинкових територій.

3.Дотримання містобудівного законодавства

4. Підвищення рівня довіри до місцевої влади.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова

від регулювання)

Відсутні 1. Обмеження прав власників житлових приміщень розпоряджатися своєю власністю.

 

Альтернатива 2

Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Відсутні 1. Обмеження прав власників житлових приміщень розпоряджатися своєю власністю.
Альтернатива 3

Прийняти регуляторний акт – рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

1. Розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, пропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів.

2. Створення додаткових робочих місць.

3. Дотримання норм та стандартів в сфері містобудування та архітектури.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 20* 20*
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,88 0,88

* кількість усіх дозволів на переведення приміщень з житлового в нежитловий фонд, починаючи з 2015 року по 01.07.2020 р.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова

від регулювання)

Відсутні 1.Зростання конфліктних ситуацій між власниками (балансоутримувачами) житлових будинків, мешканцями суміжних квартир з одного боку та суб’єктами підприємницької діяльності – з іншого.

2. Порушення законодавства у сфері містобудування;

Альтернатива 2

Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Відсутні 1. Обмеження прав власників житлових приміщень розпоряджатися своєю власністю.

 

Альтернатива 3

Прийняти регуляторний акт – рішення Фастівської міської ради «Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

1. Отримання нових приміщень для здійснення підприємницької діяльності.

2. Отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

3. Підвищення рівня правової захищеності суб’єктів господарювання.

Відсутні

 

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва об’єктивно визначити не можливо.

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального
  альтернативного способу досягнення цілей

 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступня досягнення визначених цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1 1 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей.
Альтернатива 2 1 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей.
Альтернатива 3 4 У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження порядку.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Не передбачається Не передбачається Вплив на визначену проблему відсутній
Альтернатива 2 Не передбачається Не передбачається Вплив на визначену проблему відсутній
Альтернатива 3 Забезпечено баланс інтересів органів місцевого самоврядування,громадян та суб’єктів господарювання Не передбачаються Цілі регулювання будуть досягнуті

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови відальтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Аргументи для переваги відсутні відсутні
Альтернатива 2 Аргументи для переваги відсутні відсутні
Альтернатива 3 Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив, приведення нормативно- правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України У разі зміни законодавчих актів, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий

 

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Вищевказані проблеми планується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта, який встановлює єдиний Порядок переведення житлових приміщень в нежитлові.

Чинність Порядку поширюється на весь житловий фонд (будинки, квартири в них, а також житлові приміщення в інших будівлях), що знаходяться на території міста Фастова незалежно від форм власності та балансової належності.

Прийняття Порядку чітко визначить:

 • єдині вимоги при переведенні житлових приміщень (квартир, будинків) в нежитлові;
 • перелік необхідних документів, які повинен надати замовник, та послідовність дій;
 • термін розгляду заяви та надання рішення виконавчого комітету міської ради;
 • спрощення процедури;
 • дотримання вимог чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури;
 • контроль за кількістю переобладнаних квартир;
 • збереження в належному стані архітектурного вигляду міста.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

 1. Розробка проекту рішення Фастівської міської ради ««Про затвердження порядкупереведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»;
 2. Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;
 3. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
 4. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради;
 5. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Фастівської міської ради, при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акта не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль на його виконанням.

У відповідності до здійсненого аналізу витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів господарювання встановлено наступне.

Починаючи з 2015 року за отриманням дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові звертались тільки суб’єкти мікропідприємництва.

Кількість суб’єктів малого та мікропідприємництва, на яких може поширюватись регулювання станом на 01.07.2019 – 2 186 осіб, станом на 01.07.2020 – 2 280 оcіб.

У 2015 році рішеннями виконавчого комітету Фастівської міської ради було надано 1 дозвіл на переведення житлових приміщень у нежитлові, у 2016 році- 1, 2017 році – 4, 2018 році – 7, 2019 році – 7, станом на 01.07.2020 – рішення відсутні.

Тобто, питання переведення житлових приміщень в нежитлові впливає на дуже незначну кількість суб’єктів малого та мікропідприємництва, у відсотковому співвідношенні у 2019 році вплинуло на 0,32 %, у 2020 році – 0 %. Навіть, якщо взяти кількість усіх дозволів на переведення приміщень з житлового в нежитловий фонд, починаючи з 2015 року по 01.07.2020 (20) та кількість суб’єктів малого та мікро бізнесу станом на 01.07.2020, Порядок переведення житлових приміщень (будинків), що належать на праві власності юридичним або фізичним особам, у нежитлові в місті Фастові впливає орієнтовно лише на 0,88 % суб’єкта. Зважаючи на вищезазначене, питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не проводиться.

Крім цього, надання дозволу на переведення жилого приміщення (квартири, будинку) із житлового в нежитловий фонд відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» є адміністративною послугою та надається безкоштовно через Центр надання адміністративних послуг. Відповідно до проекту запропонованого Порядку суб’єкт підприємницької витрачає кошти на оплату технічного висновку на про стан будівельних конструкцій житлового будинку, в якому також зазначено можливість існуючих інженерних мереж будинку забезпечити нежитлове приміщення (у випадку надання згоди на його переведення) необхідними житлово-комунальними послугами та можливість реконструкції під об’єкт для провадження підприємницької діяльності та/або непідприємницької діяльності (приблизно 3-5 тис.грн.)

Прийняття регуляторного акту дозволить забезпечити отримання додаткових надходжень від сплати підприємцями пайових внесків в розвиток інфраструктури міста Фастова. Загальна сума пайових внесків при переведенні приміщень з житлового фонду в нежитловий для заняття підприємницькою діяльністю за 2019 рік становить 6 758 грн.

На даний час неможливо спрогнозувати кількість осіб на яких буде поширюватись дія регуляторного акту, оскільки невідомо скільки власників квартир може звернутись у 2020 та майбутніх роках для отримання відповідного дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Акт набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Фастівської міської ради.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

Якісні:

 • врегулювання порядку переводу житлових приміщень в нежитлові;
 • спрощення процедури переведення, скорочення термінів.

Кількісні:

Показник 2018 р. 2019 р.

 

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од.; 7 7
Кількість переведених житлових приміщень (будинків) у нежитлові 7 7
Кількість наданий відмов на  переведення  житлових приміщень (будинків) у нежитлові 0 0
Кількість скарг мешканців житлових будинків на самовільне переобладнання квартир під офіси, магазини тощо. 0 0
Час , що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта (в середньому на одного суб’єкта господарювання), год. 1 1
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, % 100 100

 

 

 1. Визначення заходів , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

 

Начальник відділу містобудування та архітектури                          К.П.Перехрест

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення Фастівської міської ради

«Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові»

 

Виконавець заходів з відстеження результативності: відділ містобудування та архітектури

Цілі прийняття акта Основними цілями державного регулювання є:

– затвердження єдиного порядку переведення житлових приміщень до розряду нежитлових;

– спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі переведення житлових приміщень у нежитлові;

– упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів переведення житлових приміщень у нежитлові;

– недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності переведення житлових приміщень у нежитлові з урахуванням ряду факторів, у тому числі мотивованих заперечень власників суміжних квартир (приміщень);

– зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та приміщень.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 7 днів (25.06.2020–01.07.2020 р.)

 

Тип відстеження: базове.

 

Заходи які були виконані з відстеження результативності вивчення Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

 

Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний метод

 

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності регуляторного акта використовується інформація відділу містобудування та архітектури.

 

Кількісні показники результативності

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

Показник 2018 р. 2019 р.

 

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од.; 7 7
Кількість переведених житлових приміщень (будинків) у нежитлові 7 7
Кількість наданих відмов на  переведення  житлових приміщень (будинків) у нежитлові 0 0
Кількість скарг мешканців житлових будинків на самовільне переобладнання квартир під офіси, магазини тощо. 0 0
Час , що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта (в середньому на одного суб’єкта господарювання), год. 1 1
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, % 100 100

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на упорядкування процедури та чітке визначення послідовних етапів переведення житлових приміщень у нежитлові.

Висновки та рекомендації: Прийняття даного регуляторного акту чітко визначить єдині вимоги при переведенні житлових приміщень (квартир, будинків) в нежитлові, перелік необхідних документів, які повинен надати замовник, та послідовність його дій, надасть можливість спрощення процедури та встановлення контролю за кількістю переобладнаних квартир.

Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного відстеження результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник відділу містобудування та архітектури                          К.П.Перехрест

 

ПРОЄКТ

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові

 

З метою  забезпечення конституційних прав громадян на володіння, користування та розпорядження своєю власністю для здійснення господарської та іншого роду діяльності, яка не заборонена законодавством, відповідно до ст.41 Конституції України, ст.7,8,152 Житлового Кодексу Української РСР, ст.319,320 Цивільного Кодексу України, Законів України «Про приватизацію житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про регулювання містобудівної діяльності», Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8.10.1992 року №572, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 №76, ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», керуючись ст.25,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та містобудування та міського голову Нетяжука М.В.

 

Міський голова                                                                   М.В.Нетяжук

 

 

 

 

Додаток до рішення

Фастівської міської ради

від _________________

№__________________

ПОРЯДОК

переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Порядок переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові у місті Фастові (далі – Порядок) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок підготовки документів для прийняття рішень виконавчим комітетом Фастівської міської ради про переведення житлових приміщень (квартир), житлових будинків (або їх частин) до нежитлового фонду та переведення нежитлових приміщень, нежитлових будинків до житлового фонду, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у містобудівній сфері. Переведення придатних для проживання житлових будинків і житлових приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежитлові, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення придатних для проживання житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки може здійснюватися за рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.
 2. Порядок розроблено на підставі Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.
 3. Порядок визначає механізм переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  з метою відкриття об’єктів торгівлі, послуг та іншого виду призначення і навпаки з нежитлового у житловий та поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на адміністративній території м.Фастів, незалежно від форм власності та балансової приналежності. Порядок спрямований на:

– затвердження єдиного порядку переведення житлових приміщень, житлових будинків до нежитлового фонду, переведення нежитлових приміщень, нежитлових будинків до житлового фонду на місцевому рівні;

– локалізацію соціальної напруги щодо вирішення надання житла, або вирішення власниками житла питання ведення підприємницької діяльності в житлових приміщеннях, в окремих житлових будинках, а також зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих домоволодінь та суміжних приміщень;

– спрощення процедури, визначення конкретних термінів на документообіг у процесі переведення жилих приміщень, жилих будинків до нежитлового фонду, переведення нежилих приміщень, нежилих будинків до житлового фонду;

– поліпшення санітарно-естетичного вигляду об’єктів містобудування на території м.Фастів, їх комплексного благоустрою;

– створення умов розвитку малого та середнього бізнесу (розвитку торгівлі, побутового обслуговування і т.д.);

– створення нових робочих місць для мешканців м. Фастів;

– створення законних підстав для отримання комфортних умов життєдіяльності мешканців м. Фастів, у разі придбання ними нежитлових приміщень, в межах населеного пункту, на землях житлової та громадської забудови.

 1. Переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові здійснюється з урахуванням вимог пункту 13 ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення». Розміщення житлових приміщень у цокольних, підвальних і підземних поверхах житлових будинків не допускається.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Замовник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка має намір переведення житлового будинку чи житлових приміщень в нежитлові, переведення нежитлових приміщень і нежитлових будинків до житлового фонду та подала відповідну заяву.

Реконструкція – перебудова введених в експлуатацію у встановленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призна­чення, геометричні розміри тощо).

Капітальний ремонт – ремонт житлового будинку з метою відновлення його ресурсу із заміною, за необхідності, конструктивних та огороджувальних елементів, систем інженерного обладнання, а також поліпшення його експлуатаційних показників.

Житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, при­значене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

Квартира – комплекс взаємопов’язаних приміщень, що використовуються для проживання однієї сім’ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.

Нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відно­ситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.

 1. Спори з питань переведення житлових приміщень у нежитлові і нежитлових приміщень у житлові вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ (КВАРТИР) І ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (АБО ЇХ ЧАСТИН) В НЕЖИТЛОВІ ТА НАВПАКИ

 1. Переведення житлових приміщень у нежитлові проводяться у випадках:

– визнання у встановленому порядку жилих приміщень непридатними для проживання;

– зміни функціонального призначення житлового приміщення.

 1. В нежитлові можуть бути переведені, як виняток, житлові приміщення, розташовані у цокольних поверхах, на перших поверхах, та у виключних випадках на других поверхах житлових багатоповерхових будинків, окремо розташовані житлові будинки для розміщення в них об’єктів невиробничої сфери. Якщо квартира, що переводиться, розташована вище першого поверху, то всі приміщення, розташовані під нею, повинні мати статус нежитлових.

Житлове приміщення (квартира) і житлові будинки (або їх частини), які планується переводити в нежитлові не повинні використовуватися для постійного проживання, а також не повинні бути обтяжені правами третіх осіб.

Громадяни, які мешкали в них до прийняття рішення про переведення, повинні бути зняті з реєстрації місця проживання за даною адресою.

У разі коли співвласниками приміщень є діти або недієздатні особи, переведення житлових будинків (їх частин),  квартир у нежитлові приміщення та навпаки здійснюється відповідно до закону за згодою органів опіки та піклування .

 1. У разі наявності в житлових приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про збереження та оформлення приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані.
 2. При переведенні житлових приміщень в нежитлові повинно зазначатися їх цільове призначення.
 3. В житлові можуть бути переведені, як виняток, нежилі приміщення, розташовані на перших поверхах, окремо розташовані нежитлові будинки для розміщення в них об’єктів житлового фонду, за умови їх розташування у межах м. Фастів, на землях житлової та громадської забудови, з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”.

До житлового фонду можуть бути переведені нежитлові приміщення, розташовані у житлових будинках і гуртожитках, які будуть використовуватись громадянами для поліпшення побутових умов.

 1. Не допускається:

1) переведення житлових приміщень багатоквартирного житлового будинку у нежитлові з метою розміщення:

а) виробництва промислового характеру;

б) підприємств громадського харчування з кількістю посадкових місць більше 50 і домових кухонь продуктивністю понад 500 обідів у день;

в) розважальних закладів (казино, залів гральних автоматів тощо);

г) пунктів приймання склотари;

д) магазинів сумарною торговою площею більше 1000 кв.м;

е) спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови, перевищення допустимих рівнів шуму, вібрації, іонізуючого і неіонізуючого випромінювання (висновок про відсутність можливих забруднень або шкідливих впливів запланованого специфічного закладу на навколишнє середовище надає ліцензована проєктна організація);

ж) підприємств побутового обслуговування, на виробництві яких застосовуються легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників площею до 300 кв.м);

з) майстерень з ремонту побутових машин і приладів або ремонту взуття площею понад 100 кв.м;

и) лазень (бань), пралень і хімчисток (окрім приймальних пунктів хімчисток і пралень самообслуговування продуктивністю до 75 кг білизни у зміну);

й) автоматичних телефонних станцій, призначених для телефонізації житлових будинків загальною площею більше 100 кв.м;

к) громадських вбиралень;

л) похоронних бюро, окрім офісів похоронних бюро.

2) самовільна реконструкція, яка призводить до порушення міцності або до руйнування несучих конструкцій приміщення та будинку в цілому, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів;

3) переведення частини жилого приміщення, наприклад, кімнати у комунальній квартирі (приміщення повинно бути ізольованим і мати статус окремого жилого приміщення);

4) переведення в нежитловий фонд аварійного житла та такого, що підлягає зносу або капітальному ремонту;

5) переведення до жилого фонду нежитлових приміщень (нежитлового будинку), що підлягає зносу або капітальному ремонту.

6) організація окремих входів в багатоповерхових (багатоквартирних) житлових будинках можлива для облаштування лише під нежилі приміщення.

7) Забороняється облаштовувати окремі входи, якщо:

 • вони виходять у внутрішній двір багатоповерхового (багатоквартирних) житлового будинку;
 • вони виходять на тротуари, внаслідок чого ширина цього тротуару буде менше 2 (двох) метрів;
 • вони виходять на місця загального користування (парки, сквери, площі, на пам’ятники);

Переведення жилих приміщень в нежилі з облаштування окремих входів здійснюється шляхом реконструкції таких приміщень та введення їх в експлуатацію.

 1. При наданні дозволу на переведення житлових приміщень у нежитлові за заявником закріплюється територія, яка підлягає облаштуванню та подальшому обслуговуванню.

До облаштування прилеглої території висуваються наступні вимоги:

а) встановлення урни;

б) улаштування освітлення вхідної групи та обладнання твердого покриття фігурними елементами мощення (обсяг та схеми влаштування яких погоджується з відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради) і бордюрів та з’єднання їх з тротуарною мережею;

в) облаштуванням пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями; відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

г)облаштування зеленої зони прилеглої території, включаючи встановлення паркану (за потребою).

 1. Переведення житлового приміщення в нежитлове, зміна функціонального призначення при реконструкції та облаштування вхідної групи, дозволяється лише за наявності письмової згоди на це балансоутримувача та власників прилеглих квартир житлового будинку (прилеглими вважаються приміщення, які мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над чи під приміщеннями до яких здійснюється прибудова).
 2. Для переведення житлового приміщення в нежитлове є обов’язковим:

– улаштування окремого входу, не пов’язаного з під’їздом (головним входом) до житлового будинку. При  відсутності технічної можливості виконання цієї вимоги переведення неможливо.

 1. У разі переведення жилого приміщення, жилого будинку до нежитлового фонду, нежитлового приміщення, нежитлової будівлі до житлового фонду, при наявності державної реєстрації права землекористування, рішення Фастівської міської ради повинно передбачати зміну цільового призначення земельної ділянки згідно з вимогами земельного законодавства.
 2. Виконання робіт з реконструкції (капітального ремонту), введення об’єктів в експлуатацію, державна реєстрацію прав на нерухоме майно здійснюється відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актів у галузі будівництва та державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зареєстрована  декларація  про   готовність   об’єкта   до експлуатації  або  сертифікат  є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт  необхідних  для його функціонування ресурсів – води,  тепла, електроенергії, включення  даних  про  такий  об’єкт  до  державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

ІІІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

 1. Для переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові та навпаки власник або уповноважена ним особа за дорученням (з доданням нотаріально завіреної копії доручення) подає  заяву (згідно додатку 1 або додатку 2 до Порядку) на ім’я міського голови Фастівської міської ради до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради.

До заяви додаються  наступні документи та матеріали:

1) для фізичної особи: дані особистого паспорту, ідентифікаційного номеру (копії особистого паспорту 1, 2 та 11 сторінок) та виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із зазначенням даних про основні види економічної діяльності;

2) для юридичної особи: статут підприємства (засвідчений в установленому законом порядку); свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (засвідчене в установленому законом порядку); довідку про внесення до Єдиного державного реєстру (копія);

3) копії документів, які підтверджують право власності на житлове приміщення, житловий будинок (нежитлові приміщення, нежитловий будинок) засвідчено в установленому законом порядку;

4) копію технічного паспорту на житлове приміщення або житловий будинок (на нежитлові приміщення, нежитловий будинок);

5) передпроєктні пропозиції переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові та навпаки;

6) копію укладеного договору на збір та вивіз будівельного сміття;

7) довідка про відсутність зареєстрованих осіб;

8) документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою;

9) згода об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, у разі розміщення квартири в будинку, де створено таке об’єднання;

10) якщо приміщення розміщені у багатоквартирному будинку – письмову згоду повнолітніх власників (наймачів) суміжних квартир чи приміщень (на поверсі, вище та нижче на один поверх) засвідчено нотаріально;

11) інші документи у разі необхідності (згода співвласників об’єктів нерухомого майна, дозвіл органів опіки, тощо).

 1. Заява, що надійшла до міської ради передається до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, який розглядає подані документи та виносить їх на розгляд постійно діючої комісії з вирішення питань погодження будівництва, реконструкції та перепланування.
 2. Комісія розглядає матеріали, визначає технічну можливість та у разі отримання всіх необхідних документів з позитивними висновками, заява з пакетом визначених документів поступає на розгляд виконавчого комітету Фастівської міської ради для розгляду питання щодо можливості надання дозволу на переведення житлових приміщень (будинків) і приміщень у нежитлові із зазначенням функціонального призначення.
 3. Відмова щодо можливого переведення з житлового до нежитлового фонду надається автоматично, у разі якщо:

– замовником не представлені всі необхідні документи вказані в даному Порядку;

– заявлений об’єкт реконструкцій не відповідає будівельним, функціональним, санітарним, протипожежним нормам та ін.;

–  є вмотивовані скарги від мешканців будинку або міста;

– заявлений заявником об’єкт не відповідає концепції забудови міста, а архітектурне рішення фасадів будинку та благоустрою прилеглої території не узгоджене відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– подальша реконструкція або перепланування загрожує цілісності конструкції об’єкту.

 1. У разі негативного рішення постійно діючої комісії з вирішення питань погодження будівництва, реконструкції та перепланування заявнику надається  лист з умотивованою відмовою.
 2. Рішення про погодження на переведення житлових приміщень, житлових будинків до нежитлового фонду (або переведення з нежитлового до житлового фонду) для розміщення в них об’єктів невиробничої сфери (або житла), при умові відповідності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підставою для отримання замовником вихідних даних та технічних умов для проведення реконструкції об’єкта із зміною цільового призначення, переобладнання та перепланування.
 3. Власник нежитлового приміщення після отримання дозволу виконавчого комітету та вихідних даних від відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради розробляє проектну документацію і затверджує її в установленому порядку та отримує дозвіл (декларацію) на реконструкцію для переведення житлових приміщень (будинків) до нежитлового фонду (або переведення з нежитлового до житлового фонду), розміщення в них об’єктів невиробничої сфери (або житла), в відділі державного архітектурно-будівельного контролю.
 4. Прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією об’єктів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 5. Після прийняття в експлуатацію об’єкта, замовник реєструє зміни поповерхового плану в технічному паспорті будинку експлуатаційної організації та укладає договори з відповідними підприємствами на оплату комунальних послуг, які пов’язані з поточним утриманням житлових приміщень.
 6. Реєстрація за власником приміщення з новим призначенням і видача йому свідоцтва про право власності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

ІV. ІНШІ УМОВИ

 1. Питання не врегульовані цим положенням, вирішуються згідно діючого законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                                                             С.А.Ясінський

 

 

 

 

         Додаток № 1

до Порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові

 

Міському голові

___________________________

від

___________________________

тел.________________________

 

ЗА Я В А

 

Прошу Вас дозволити перевести в нежитловий фонд квартиру №________ в житловому будинку №_____ по вулиці _____________________________________________ з метою розташування_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

_____________________________________________________________________________

 

дата                                                                                                               підпис, ПІБ

 

 

 

Додаток № 2

до Порядку переведення житлових приміщень (будинків) у нежитлові в місті Фастові

 

 

Міському голові

___________________________

від

___________________________

тел.________________________

ЗА Я В А

 

Прошу Вас дозволити перевести в житловий фонд________________________________________________________________________

житлового будинку №_____ по вулиці _____________________________ з метою приєднання його до_________________________________________________________.

Додатки:

_____________________________________________________________________________

 

дата                                                                                                               підпис, ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ